Himos-Jämsä –matkailualueen kehittämishanke käynnistynyt

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanke käynnistyi toukokuun alussa.
Hankkeen kolme keskeistä tavoitetta on Himos–Jämsä matkailustrategian ja yhteisen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä yritysten ja keskeisten toimijoiden kanssa, matkailuyritysten osaamisen kehittäminen sekä luontomatkailun kehittäminen ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä kehittämällä.

Hankkeen rahoitus on osa rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Kokonaisbudjetti on noin 0,5 miljoonaa euroa, josta Keski-Suomen liiton rahoitus 90 prosenttia, Jämsän kaupunki 10 prosenttia.

Hankesuunnitelma on laadittu yrityksiltä ja asiakkailta tulleen kehittämispalautteen perusteella. Hankkeessa toteutetaan yhteinen strategiaprosessi, joka linjaa Himos–Jämsä-matkailualueen toimijoiden roolit ja resurssit, verkostot, kehittämisen ja markkinoinnin painopisteet koti- ja kansainvälisillä markkinoilla.

– Tarvitsemme yhteistä näkemystä siitä, miten matkailun toimintaympäristöä kehitetään matkailualan ennen kokemattoman rakennemuutoksen murroksessa ja sen jälkeen. Nyt on tulevaisuuteen suuntaavan strategian rakentamisen paikka, joka viitoittaa kehittämisen toimenpiteet, hankkeen kokonaisuudesta vastaava matkailu – ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén kertoo.

Reitistöt ja luontomatkailu

Ulkoilu- ja retkeilyreitistöjen kehittäminen keskittyy olemassa oleviin latu-, patikka- ja hiihtoreitteihin Jämsän alueella. Merkittävinä toimenpiteinä toteutetaan opastussuunnitelma, reittitoimitukset ja reitistöpoolin tai vastaavan toimintamallin rakentaminen. Reitistöjen kehittämisen projektityöntekijänä toimii Antti Mäkinen ja matkailun asiantuntijana Salia Binaud.

– Olemme molemmat todella motivoituneita ja uskon, että meillä on hankkeelle paljon annettavaa, Salia Binaud sanoo.
Tampereelta koitoisin oleva Binaud on työskennellyt matkailualalla yli 10 vuotta, ja häntä kiinnostaa Jämsässä etenkin luontomatkailun potentiaali, yhteistyön parantaminen pienten yritysten kanssa ja kestävän pohjan luominen tulevaisuuden matkailulle.

Kuhmoisista kotoisin oleva Antti Mäkinen on pitkän linjan luonnossa liikkuja ja hankkeen ensimmäisinä viikkoina aloittanut jo reitistöjen ja opasteiden kunnon tarkastamisen.
– Sydäntä lähellä on yhteisen hyvän saavuttaminen matkailuelinkeinon kehittämisen ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisen näkökulmasta, unohtamatta paikalliskulttuuria, Antti Mäkinen luonnehtii omaa motivaatiotaan.

Yhteistyötä paikallisten matkailuyritysten kanssa

– Vaikka Himoksen alueen yritykset toimivat kukin vahvasti omilla liiketoiminta-alueillaan, asiakas kokee palvelut usein yhdeksi Himos-kokonaisuudeksi. Yhteisellä matkailustrategialla ja toimintamallien sekä osaamisen kehittämisellä voimme parantaa asiakaskokemusta ja lisätä Himoksen alueen ympärivuotista houkuttelevuutta, kommentoi Himos Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Elsi Ojala.

– Retkeily ja luonnossa liikkuminen on kasvattanut suosiotaan koronan aikana huomattavasti. Sekä kansainväliset että kotimaiset matkailijat arvostavat luontoaktiviteetteja ja -kohteita sekä hyvin ylläpidettyjä retkeilyreittejä. Kehittämällä Himoksen ja Jämsän alueen pyöräily-, retkeily- ja muita reittejä, luomme alueelle merkittävää kilpailuetua, toteaa HimosLomat Oy:n toimitusjohtaja Päivi Heikkala.

– Hankkeella pyritään luomaan helposti saavutettava, esteetön ja monipuolinen sekä käyttäjiä että yrittäjiä palveleva pitkäikäinen reitistökokonaisuus, summaa erä- ja luonto-opas Ilkka Talvi, Eräopaspalvelu Talvi.

Lisätietoja:

Matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393
Matkailun asiantuntija Salia Binaud, p. 040 643 1113
Projektityöntekijä/reitistöt Antti Mäkinen, p. 040 756 1240
Himos Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Elsi Ojala, p. 040 054 2632
HimosLomat Oy, toimitusjohtaja Päivi Heikkala, p. 020 711 9262
Eräopaspalvelu Talvi, toimitusjohtaja Ilkka Talvi, p. 045 110 0145

Keski-Suomen liiton logo

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös