Himos-Jämsän ulkoilureitistöjen karttakysely kiinnosti

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankeessa toteutettava ulkoilureittisuunnittelma kiinnosti jämsäläisiä. Tämä kävi ilmi tammikuussa auki olleesta karttakyselystä, jonka avulla kerättiin ideoita ja toiveita Himos-Jämsän alueen ulkoilureitistön suunnittelun pohjaksi. Kysely oli avoinna kahden viikon ajan 18.-31.1.2022 ja kyselyyn kävi vastaamassa 229 henkilöä. Ehdotuksia mielenkiintoisille kohteille ja reiteille tuli satoja.

Suunnittelija Ville-Pekka Lappalainen WSP Finlandilta kertoi tämän olevan ensimmäinen kerta, kun karttakysely keräsi näin paljon vastauksia. Useimmiten tämänkaltaiset kyselyt alueilla keräävät vastauksia muutamasta kymmenestä noin sataan. Aihe on siis Jämsässä edelleen hyvin ajankohtainen ja paikallisia kiinnostava. Eniten ehdotuksia tuli taukopaikoista ja luontokohteista, mutta myös näköalapaikoista, pysäköintipaikoista ja esimerkiksi harrastuspaikoista. Lisäksi reittien käyttökohteissa ja sijainnissa korostuivat etenkin lähiliikkuminen, arkiliikunta ja retkeily. Hankkeen reitistövastaavaa Antti Mäkistä ilahdutti huomata, että paikallisten ideat ja toiveet vastasivat samaa kuvaa, jonka hän oli ehtinyt muodostamaan viime kesänä alueen reitteja kartoittaessaan.

Näiltä pohjilta lähdetään laatimaan reittivaihtoehtoja ulkoilureittiin, joka toteutetaan, niin paljon kuin mahdollista, jo olemassaolevia polkuja hyödyntäen. Lisäksi kevään aikana tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien ja maanomistajien kanssa. Ulkoilureittisuunnitelman ja samalla toteutettavan opastesuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelman tekemisen ohessa aloitetaan jo tiettyjen kaupungin alueilla olevien kohteiden kunnostaminen ja rakentaminen. Lisäksi seuraavalle viidelle vuodelle on kaupungin budjetissa varattu ulkoilureittien rakentamiseen oma budjettinsa, joka takaa sen, että suunnitelman ja reittitoimituksen valmistuttua varsinainen rakentaminen voi käynnistyä.

Ulkoilureittisuunnitelma on osa Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanketta, joka käynnistyi toukokuussa 2021. Hankkeessa toteutetaan yhtä aikaa myös Himos-Jämsän matkailustrategiaa, joka julkaistaan maaliskuun lopussa. Hankkeen rahoitus on osa rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Kokonaisbudjetti on noin 0,5 miljoonaa euroa, josta Keski-Suomen liiton rahoitus 90 prosenttia, Jämsän kaupunki 10 prosenttia.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240
Kaupunginpuutarhuri Mia Järvinen, p. 040 484 9323
Maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, p. 040 752 1901
Matkailuasiantuntija Salia Binaud, p. 040 643 1113

Tutustu tarkemmin ulkoilureittisuunnitelmaan: https://himosjamsaulkoilureitisto.com/

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös