Jämsäläisten hyvinvointia kuvataan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa

Jämsän kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus- ja suunnitelma vuosille 2021–2024 on valmistunut. Asiakirja sisältää kuvauksen jämsäläisestä hyvinvoinnin tilasta ja linjaa sen pohjalta suunnitelmana seuraavalle neljälle vuodelle jämsäläisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden painopisteet, tavoitteet sekä seurannan.

Jämsässä ei aiemmin ole yhdistetty turvallisuuden suunnittelua hyvinvoinnin asiakirjoihin, mutta nyt keskenään läheiset teemat on yhdistetty.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa varten on kartoitettu esille nousseita keskeisiä jämsäläisten tarpeita. Nykytilan tarkastelu on toteutettu niin mitatun tiedon kuin ammattilaisten ja jämsäläisten oman kokemuksellisen tiedon pohjalta.

– Huomattavaa on, että uutena asiana hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa nostetaan esille myös jämsäläisiä hyvinvoinnillisia voimavaroja eikä keskitytä vain hyvinvoinnin vajeisiin, iloitsee kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen. – Jämsässä on paljon asioita, jotka tukevat hyvinvointiamme. Esimerkiksi hyvät harrastusmahdollisuudet ja varsin turvallinen ympäristö elää. Palvelut koetaan myös pääosin hyvin toimiviksi, jatkaa Rahkonen.

Jämsän vahvuudet hyvinvoinnissa ovat toimivat palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Lisäksi Jämsä on turvallinen sekä hyvä paikka asua ja elää. Toisaalta samat tekijät uhkaavat myös hyvinvointia eli kaikille todellisuus ei piirry tässä valossa ja kuvaan piirtyykin näkymää eriarvoistumisesta. Kaikilla ei mene yhtä hyvin.

Hyvinvoinnin tavoitteet

Hyvinvoinnilliset tavoitteet vuosille 2021–2024 on asettanut Jämsän kaupungissa toimiva hyvinvointiryhmä ja niiden keskeisyyttä on tarkennettu jämsäläisiltä. Tavoitteissa korostuvat lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi muun muassa vanhemmuutta vahvistamalla, terveydelle haitallisia elintapoja vähentämällä (esim. päihteet, liikkumattomuus) sekä nuorten riippuvuuksia ja syrjäytymistä ehkäisevät toimet.

Toisena keskeisenä tavoitteena on jämsäläisten hyvä työ- ja toimintakyky, joka pitää sisällään työmahdollisuuksien säilymisen paikkakunnalla ja lähialueilla. Aikuisten mielenterveysoireilua sekä terveydelle haitallisia elintapoja pyritään vähentämään. lkäihmisten hyvinvointia tavoitellaan edistettävän yksinäisyyttä lieventämällä ja henkistä turvallisuutta lisäämällä. Esimerkiksi koronakriisi on yleisesti lisännyt ikäihmisten yksinäisyyttä.

Kolmas tavoite liittyy turvallisuuteen. Turvallisuuden osalta tavoitteena on vähentää niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista väkivaltaa kaikissa ikäryhmissä. Jämsässä pyritään turvaamaan terveellinen ja turvallinen asuin- sekä elinympäristö. Turvallisuustyöryhmä on laatinut oman tavoiteosionsa.

Tavoitteisiin tähtäävät konkreettiset toimet on pohdittu kuudessa pienemmässä alaryhmässä: lasten ja lapsiperheiden, nuorten, työikäisten, ikäihmisten, turvallisuuden ja elintapojen ryhmissä. Kaikissa toimenpiteitä pohtineissa alaryhmissä on ollut mukana kyseisen ikäryhmän kanssa keskeisesti työskenteleviä ammattilaisia niin Jämsän kaupungilta, Jämsän Terveys Oy:stä kuin Jämsän seurakunnasta. Lisäksi mukana ryhmissä on ollut järjestöjen edustusta. 

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen sekä -suunnitelman ulkonäköön on panostettu luettavuuden parantamiseksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta 24.5.2021.

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2021 – 2024

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen p. 040 571 2088
Henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykoski p. 040 748 7992

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös