Jämsälle tunnustus Jokivarren puukoulun kunnostamisesta

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU on myöntänyt Jämsän kaupungille kunniakirjan kulttuuriympäristön hyvästä hoidosta Jokivarren vanhan puukoulun kunnostamisesta kokoontumiskäyttöön yhteisöllisenä projektina.

Jämsän vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurista ilahduttaa se, että arvokas kulttuuriperintökohde on kunnostettu aktiiviseen käyttöön, jota kaupunki voi ylpeänä esitellä vierailijoille.
– Puukoululla järjestetään vuosittain suuri määrä erilaisia kokouksia ja se on suosittu vapaa-ajan harrastuskohde muun muassa musiikin ja liikunnan harrastajille. Esitän lämpimät kiitokseni kunnostushankkeessa mukana olleille ja MAKU:lle tunnustuksen myöntämisestä, Anna-Liisa Juurinen sanoo.

Jämsän Jokivarren koulukeskus on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Vuonna 1884 rakennettu puukoulu toimi kouluna yli sata vuotta, vuoteen 2015 saakka. Jämsän kaupunki on ansiokkaasti tarttunut toimeen ja kunnostanut keskeisellä paikalla sijaitsevan, jämsäläisille merkityksellisen rakennuksen kokoontumistiloiksi.

Valinnan perusteluissa on erityisesti huomioitu pitkäaikaistyöttömien työllistäminen kunnostustyöhön. Kunnostustyötä on tehty vuosia hyödyntäen kaupungin omaa perinnerakentamisosaamista ja yhteiskuntavastuullisesti tarjoten työtä ja oppimisen mahdollisuuksia oman kylän ihmisille: ”Pitkäaikaistyöttömät, kuntoutujat, työn kokeilijat ja muut työllistetyt todistivat, että osaavassa ohjauksessa opitaan uutta ja saadaan aikaan hienoa jälkeä.”

Jokivarren puukoulun projektityönjohtajana toiminut Ilkka Silen kertoo puukoulun olleen suurin ja haastavin rakennuksen kunnostusprojekti, jossa hän on ollut mukana.
– Puukoulun kunnostaminen oli erityisen haastavaa ei ainoastaan kohteena vaan myös siihen sisältyneen viranomaisyhteistyön ja käytettävissä olevan työvoimaresurssin vuoksi. Kunnostustyön työllistämisvaikutukset Jämsässä olivat merkittäviä. Puukoulun työmaa työllisti kolmen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä yhteensä 40 ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia kaikkiaan kymmenen henkilöä. Vain muutamalla henkilöllä oli aiemmin kokemusta rakentamisesta, Ilkka Silen tähdentää.

Kunnostuksen lähtökohtana on ollut rakennuksen historian, ominaispiirteiden ja teknisten ominaisuuksien kunnioittaminen. Vanhan koulun uusi toiminta Jämsän sydämessä osana elinvoimaista ja toimivaa koulu- ympäristöä onkin saanut miellyttävät, toimivat ja merkitykselliset puitteet.

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU palkitsee joka toinen vuosi kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia, osaajia ja onnistujia Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnolla ja kunniakirjoilla. Vuonna 2021 palkinto jaetaan 10. kerran.

Tiedote 15.12.2021 Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2021 | Keski-Suomen ELY-keskus (sttinfo.fi)

Lisätietoja:
Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736
Projektivastaava Ilkka Silen, p. 050 437 0111

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös