Jämsän kaupungille 425 000 euron avustus tasa-arvon ja laadun kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa

Jämsän kaupunki on saanut yhteensä 425 000 €:n avustuksen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin.  Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi varhaiskasvatukseen 151 000 €:n ja perusopetukseen 274 000 €:n avustuksen.  Avustukset mahdollistavat lisähenkilöstön palkkaamisen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituksen avulla koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea erityisesti niille kouluille, jotka sijaitsevat alueilla, joilla perheiden tilanne ja muut sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille. Varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen ja lapsiryhmien kokojen pienentämiseen. Lisäksi tehostetaan lapsen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.  Esi- ja perusopetuksessa avustus mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän lasten ja nuorten oppimisen tukemisen ja auttaa vahvistamaan oppimista alueilla, joilla oppimistulokset uhkaavat jäädä matalammiksi. 

 – Jämsässä avustusta käytetään nyt päättyvän koronavaikutusten tasaamiseen myönnetyllä hankerahoituksella käynnistettyjen toimenpiteiden jatkamiseen, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen. Tavoitteena on perhelähtöisen, vuorovaikutuksellisen toimintakulttuurin ja pedagogisen osaamiseen vahvistaminen Jämsän varhaiskasvatuksessa, jatkaa Jääskeläinen.

 – Jämsän esi- ja perusopetuksessa on tarkoitus pienentää samanaikaisopetuksella opetusryhmiä sekä kehittää sitouttavaa kouluyhteisötyötä  ja yhteistyötä sosiaalityön kanssa. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi painotukset ehkäisevään päihdetyöhön ja koulukiusaamisen ehkäisyyn.  Jatkumona varhaiskasvatuksesta pilotoitaisiin perhetyötä koulussa, toteaa ma. opetusjohtaja – opistojen rehtori Sini Käkönen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571
ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen
p. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös