Jämsän kaupungin lukiokoulutus sai vuosille 2021-2023 valtion erityisavustuksen koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseen

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli erityisavustuksen käyttösuunnitelman kokouksessaan 14.10.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun erityisavustuksen suuruus on 34 000 € ja hankkeen kokonaiskustannus 36 000 €. Avustuksen käyttöaika on 24.9.2021 – 31.7.2023.

Valtion erityisavustuksella tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä pitkittyneen koronaepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Valtionavustus on tarkoitettu opetukseen, ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä.

Jämsän kaupungin lukiokoulutuksessa erityisavustus tullaan käyttämään avustuksen hakukriteerien mukaisesti opinto-ohjauksen lisäresursointiin, nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen jatkumona Nuorten rinnalla koulussa -hankkeen jälkeen, tukiopettamiseen sekä lisäopetukseen lukion opettajien ja erityisopettajien toimesta sekä vertaistukeen perustuvaan pienryhmätoimintaan. 

Lisätietoja johtava rehtori Juha Damskägg p. 040 836 1604, pe 15.10 ja 25.10. alkaen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös