Jämsän kaupungin musiikkiopiston oppilasvalinta toteutetaan poikkeuksellisin menettelyin lukuvuodelle 2021-2022

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.3.2021 Jämsänjokilaakson musiikkiopiston tavanomaisesta poikkeavat oppilasvalinannan periaatteet.

Sivistyslautakunta päätti, että koronapandemiasta johtuen Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa ei järjestetä oppilasvalintatilaisuutta lv. 2021 – 2022 osalta. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisten perusteella.  Ilmoittautuminen tehdään hakemuslomakkeella ajalla 12.4. – 15.5.

Jos opiskelijoita hakee enemmän kuin pystytään ottamaan sisään, niin oppilaspaikat ratkaistaan arpomalla. Jos kesän aikana vapautuu uusia opiskelupaikkoja, niin näitä lisäpaikkoja tarjotaan kevään oppilasvalinnassa ilman opiskelupaikkaa jääneille hakijoille. Tällöinkin paikat tarvittaessa arvotaan. Myöskään lv. 2020-2021 sisäänotosta ei oppilasvalintatilaisuutta järjestetty.   Ennen koronapandemiaa musiikkiopistossa on vuosittain järjestetty toukokuussa seuraavan lukuvuoden opintoja koskeva oppilasvalinta. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston opetus on järjestetty lukuvuoden 2020 – 2021 aikana pystyttyä järjestämään ilman keskeytyksiä sekä etä- että lähiopetuksena.  

-Edellisvuosien opiskelijamäärien kehittymisen perusteella arvioin, että lukuvuodeksi 2021 – 2022 voidaan ottaa musiikin yksilöopetukseen n. 60 uutta opiskelijaa. Lukumäärä tarkentuu elokuussa 2021.  Kesän aikana on usein voinut vielä tulla muutoksia siihen, että jatkaako opiskelija opintojaan musiikkiopistossa vai ei, toteaa ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen.

Vuosittainen tuntimäärä suhteutetaan valtionosuuden laskennalliseen tuntimäärään, joka on vuodelle 2021 (kevätlukukausi + syyslukukausi) yhteensä 10 465 opetustuntia. Musiikkiopiston opiskelijamäärä on vaihdellut viime vuosina välillä 350 – 400 oppilasta. Vaihtelu johtuu pääosin muskariryhmien osallistujamäärästä.

Lisätietoja:
ma. opetusjohtaja – opistojen rehtori Sini Käkönen tiistaista 6.4 alkaen, puh. 050 554 9082

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös