Jämsän kaupungin sivistystoimen hankeavustushakemukset hyväksyttiin sivistyslautakunnassa

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.3.20121 varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen erityisavustuksien hankehakemukset. Päätökset niistä tulevat myöhemmin.

Jämsän varhaiskasvatus osallistuu Laukaan kanssa Jyväskylän kaupungin koordinoimaan Uudet lukutaidot kehittämisohjelmaan vuosina 2021-2022. Haettu avustussumma on noin 126 000 €, josta kuntien yhteiseksi omarahoitusosuudeksi on arvioitu 20 % eli noin 25 000 €. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen suuruus on 80 % eli 100.640 euroa. Omavastuuosuus jakaantuu kuntien kesken varhaiskasvatuksessa olevien lapsilukumäärän mukaan. Erityisenä tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien lasten oppimista, kehitystä ja hyvin­vointia.

Toista erityisavustusta haetaan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022. Haettu summa on noin 203 000 €, josta kunnan omarahoitusosuudeksi on arvioitu 20 % eli 41 000 €. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen suuruus on 80 % eli noin 162.000 €. Avustusta on haettu ajalle 1.8.2021 – 31.12.2022. Hankkeessa haetaan rahoitusta kahden (2) varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kustannuksiin sekä perhepäivähoidon konsultoivalle varhaiskasva­tuksen opettajan kustannuksiin ajalle.
– Hanke on jatkoa nyt päättyvälle koronavaikutusten tasaamiseen myönnetylle hankerahoitukselle, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen. Tavoitteena on perhelähtöisen, vuorovaikutuksellisen toimintakulttuurin ja pedagogisen osaamiseen vahvistaminen Jämsän varhaiskasvatuksessa, jatkaa Jääskeläinen.

Jämsän esi- ja perusopetukseen haetaan erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen lv. 2021-2022. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 975 000 € koostuen henkilöstökuluista. Avustusta haetaan 780 000 € , jolloin omavastuuosuudeksi jää 195 000 €. Hankeavustuksella rekrytoitaisiin 10 resurssiopettajaa, 3 erityisopettajaa, 6 nuoriso-ohjaaja/avustajaa sekä 4 sosiaaliohjaaja/avustajaa.
-Tarkoitus on samanaikaisopetuksen lisäksi kehittää koulujen ja sosiaalityön yhteistyömallia sekä panostaa sitouttavaan kouluyhteisötyöhön painotuksina ehkäisevä päihdetyö, koulukiusaamisen ehkäisy ja toimintamallit sekä hyvinvointityön edistäminen. Jatkumona varhaiskasvatuksesta pilotoitaisiin perhetyötä koulussa, toteaa ma. opetusjohtaja – opistojen rehtori Sini Käkönen

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, puh. 040 507 9571,
lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg torstai  1.4. perusopetus, puh. 040 836 1604
ma. opetusjohtaja –opistojen rehtori Sini Käkönen,  tiistai 6.4 alkaen perusopetus, puh. 040 751 4741

varhaiskasvatusjohtaja M

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös