Jämsän kaupungin sivistystoimen virkajärjestelyt etenevät

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.3.2021 sivistystoimialan uusia virkajärjestelyjä esitettäväksi kaupunginhallituksen päätettäväksi. Muutoksien esitetään tulevan voimaan 1.8.2021 alkaen.

Nykyisistä voimassa olevista perusopetuksen johtamisen määräaikaisista järjestelyistä luovutaan ja samassa yhteydessä otetaan huomioon elämänlaatupalvelujen tulosalueella tapahtuva eläköityminen.

Järjestelyssä esitetään, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueiden johtamistehtävät sisällytetään johtavan rehtorin virkatehtäviin 1.8.2021. Tässä yhteydessä lukiokoulutuksen rehtorin nimike  esitetään muutettavaksi johtavan rehtorin nimikkeeksi. Muutoksella on vaikutuksena perusopetuksen rehtoreiden, apulaisrehtoreiden ja lukion apulaisrehtorin tehtäviin. Niiden valmistelua jatketaan.  

Esityksen mukaan Jämsänkosken yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viran määräaikaisuutta jatkettaan vuodella, jotta 1.8. tulosaluejohtajana aloittava johtava rehtori voi tehdä arvionsa ja johtopäätelmänsä asiasta.  Opetusjohtajan virka esitetään lakkautettavaksi.

Tulosalueiden johtamisen yhdistämisen taustalla on perusopetuksen oppilas- ja lukion opiskelijamääräkehitys sekä tahto ja tarve vahvistaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhdyspintaa oppilaiden ja opiskelijoiden parhaaksi. Oppilaiden opinpolun katkeamattomuus on tärkeää ja oppivelvollisuusuudistuksen myötä sen merkitys korostuu.

Elämänlaatupalvelujen tulosalueella Jämsänjokilaakson musiikkiopistoa ja Jämsän työväenopistoa johtava opistojen rehtorin virkanimike esitetään muutettavaksi kehittämispäällikkö-opistojen rehtori nimikkeeksi. Virkatehtäviin sisällytetään vaativia kehittämis- ja suunnittelutehtäviä koko sivistystoimialaa koskevana ja eri tulosalueisiin kohdentuvina.

Luontaisen poistuman hyödyntämisestä johtuvina elämänlaatupalveluihin kohdentuvina muutoksina esitetään kulttuuriohjaajan nimikkeen muutosta kulttuurisihteeri-ohjaajaksi ja vuoden 2022 alusta vapaa-aikapalvelujen tulosyksikön muodostamista. Tähän tulosyksikköön kootaan nykyiset erilliset yksiköt: kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.  Palveluasiantuntijan virka esitetään lakkautettavaksi.

Järjestelyn vaikutukset käyttötalousmenoja vähentävästi ovat noin 50 000 euroa + sivukulut.

-Toimialalla tehty valmistelutyö ansaitsee kiitoksensa.  Siinä on otettu huomioon kehittämistarpeita ja tulevaisuusnäkymiä. Erityisesti haluan kiinnittää huomiota yhteisen tahtotilan löytymiseen ja muutokseen sitoutumiseen. Päätöksentekijänä tämä esitys oli helppo hyväksyä ja lähteä viemään eteenpäin, toteaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Similä.

Lisätietoja:
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Similä, torstaina 1.4.2021 klo  9-12
puh 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös