Jämsän kaupungin strategian päivittäminen on käynnistynyt

Jämsän kaupungin strategian päivittäminen on käynnistynyt. Kaupunginhallituksen nimeämä ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 16.9. Ohjausryhmään kuuluvat:

Varsinainen jäsen           Henkilökohtainen varajäsen
Tarja Uusipaasto             Kyösti Rahkonen
Tarmo Konstari               Eero Peltola
Joni Frisk                          Karita Puttonen
Aki Lemmetyinen           Mikko Laitinen
Tomi Lampinen               Saara Peutere-Heikka
Markku Kankainen         Riitta Kangas
Jyrki Kokko                      Antti Lähdesmäki

Kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajalla on puhe ja läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksiin. Kokouksiin osallistuu myös kaupunginhallituksen nimeämä sihteeristö, johon kuuluvat: vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, hallintojohtaja Auli Korhonen, kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen, yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen sekä 20.9 työnsä kaupungilla aloittava suunnittelija Katja Lahtinen.

– Muun muassa koronapandemia, Kaipolan tehtaan lakkauttaminen ja hyvinvointialueita koskevan lakipaketin hyväksyminen ovat muuttaneet Jämsän toimintaympäristöä niin paljon, että 2019 toukokuussa hyväksytty strategia on syytä päivittää, toteaa vs. kaupunginjohtaja Juurinen.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen ja varapuheenjohtajana Tarmo Konstari. Ohjausryhmä päätti mm. työskentelytavoistaan ja ohjausryhmän jäsenten roolista päivitysprosessissa. Strategia päätettiin laatia vuosille 2022 – 2027. Päivitysprosessista ja sen aikataulusta päätettiin yleispiirteisesti.

Strategian päivitysprosessi etenee vaiheittain. Ensi vaiheessa arvioidaan nykyistä strategiaa ja kerätään tietopohjaa päivittämistä varten. Sen jälkeen edetään varsinaiseen päivitysprosessiin, johon on tarkoitus osallistaa luottamushenkilöitä, henkilöstöä, kuntalaisia, elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Strategian päivitys on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuuhun 2022 mennessä.

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Lisätietoja:

vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös