Jämsän kaupungin tehostetun nuorisotyön toimintamalli hyväksyttiin

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.2.2021 tehostetun nuorisotyön toimintamallin. Jämsän kaupungin tehostetun nuorisotyön vastuuhenkilöksi ja toimintamallin päivittämisestä vastaavaksi nimettiin vapaa-aikapalvelupäällikkö.

Tehostettu nuorisotyö on kriisitilanteen jälkeen aktivoituvaa nuorisotyön keinoin tapahtuvaa nuoria tukevaa toimintaa. Tehostetun nuorisotyön voi käynnistää äkillinen kriisi, joka koskettaa nuoria laajasti. Tällainen kriisi voi olla esimerkiksi nuoren vakava onnettomuus tai nuoreen kohdistunut rikos. Tehostettu nuorisotyö ei ole kriisityötä, vaan se kohdistuu ensisijaisesti heihin, joita kriisitilanne on koskettanut välillisesti esim. kriisin kohdanneen nuoren kaveripiiri, tähdentää vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Tehostettua nuorisotyötä tehdään nuorisotyön menetelmin ja siinä korostuu ammattilaisen ja välittävän aikuisen läsnäolo, tilannetaju ja jatkuva arviointi sekä työparin ja tiimin tuki.

Jämsän tehostetun nuorisotyön tiimissä on mukana kaupungin nuorisopalveluiden lisäksi Jämsän seurakunta, työvalmennussäätiö Avituksen nuorten palvelut ja Jämsän 4H-yhdistys sekä tapauskohtaisesti mahdollisesti myös muita järjestöjä.

Jämsän tehostetun nuorisotyön toimintamalli on laadittu monialaisessa yhteistyössä edellä mainitun tehostetun nuorisotyön tiimin kesken. Mallin laadintaan osallistui tiimin lisäksi Jämsän seudun Pelastakaa Lapset ry:n James Koskisen vapaapäivä -toiminnan työntekijät. Toimintamallia voidaan hyödyntää tilanteessa, kun nuorten parissa toimiva saa tiedon kriisistä, onnettomuudesta, rikoksesta tai muusta tilanteesta, jossa aikuisen läsnäoloa nuorten arjessa on tarpeellista lisätä. Tehostetun nuorisotyön toimintamallin lisäksi on laadittu erilaisia toimintakortteja sisältävä työkalupakki tehostettua nuorisotyötä tekevien työn tueksi.

Tehostettu nuorisotyö on kohdennettua ja määräaikaista. Sen aloittamisesta päätetään tehostetun nuorisotyön toimintamallin mukaisessa aloituspalaverissa. Aloituspalaverin kutsuu koolle Jämsän kaupungin tehostetun nuorisotyön yhdyshenkilöksi nimettävä vapaa-aikapalvelupäällikkö. Tehostetussa nuorisotyössä nuorisopalvelujen ja -toimintojen aukioloajat voivat olla laajennettuja ja työtä voidaan jalkauttaa myös kentälle.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös