Jämsän kaupunki ja SOS-Lapsikylä ehkäisevät lasten ja nuorten syrjäytymistä harrastustuen avulla

Jämsän kaupunki ja SOS-Lapsikylä ovat ryhtyneet yhdessä ehkäisemään lasten ja nuorten vapaa-ajanvietin eriarvoistumista Unelmista totta -harrastustuen avulla. Yhteistyö mahdollistaa mieluisan harrastuksen taloudellisesti haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden 7–17-vuotiaille lapsille, jotka eivät muuten pääsisi harrastamaan.  Jämsässä tehtävän yhteistyön mahdollista UPM:n tekemä lahjoitus.

Suomalaiset lapset harrastavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Harrastaminen koetaan lasten keskuudessa normina ja harrastamattomuutta joutuu usein perustelemaan. Samaan aikaan yhä useampi lapsi jättää harrastuksen aloittamatta tai lopettaa harrastuksen perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tämä eriarvoistaa lasten vapaa-ajan viettoa.

Jämsässä lasten ja nuorten harrastustoimintaan panostetaan

Jämsässä tehdään paljon toimenpiteitä sen eteen, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan. Yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa tuo uuden mahdollisuuden eniten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamiseen. Opiskeluhuollon kuraattorit, perhesosiaalityöntekijät ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut ovat mukana tukemassa SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen tavoitteita.

Jämsän kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön puolelta perheitä auttavat harrastustuen hakemisessa perheohjaajat ja sosiaalihuollon ja arvioinnintiimin työntekijät.  Perheet ja lapset voivat ottaa myös yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoreihin harrastustuen asioissa.

Unelmista.fi yhdistää tukijat ja tuettavat

SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -harrastustuki on kehitetty STEA-avustuksella. Varkauden kaupungissa toteutetun pilotin, tutkimustiedon ja haastattelujen pohjalta nousseiden tarpeiden vauhdittamana on kehitetty digitaalinen alusta unelmista.fi, joka saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat. Alustan kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla.

Unelmista totta -harrastustuki on osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa. Unelmista.fi-alusta on käytössä Helsingissä, Espoossa, Varkaudessa, Kuopiossa ja nyt myös Jyväskylässä. Tuen tarpeen kasvaessa toiminta laajenee Suomessa.

”Alustan kautta ohjaamme harrastusmaksun suoraan toiminnan järjestäjälle. On tärkeää, että useat tahot tekevät yhteistyötä ja tekoja vähävaraisten perheiden auttamiseksi, sillä lapselle perheen köyhyys on liian iso taakka kantaa. Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua syrjään tai ilman harrastusta sen vuoksi, ettei perheellä ole siihen varaa”, Päivi Häikiö kertoo.

Lisätietoja:
SOS-Lapsikylä, Unelmista totta -harrastustuki
Päivi Häikiö puh. 040 550 2274, unelmista@sos-lapsikyla.fi, www.unelmista.fi
Minna Laurila-Paasonen, johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityö p. 040 763 8327 minna.laurila-paasonen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös