Jämsän sivistyslautakunta päätti pääkirjaston kalustehankinnoista

Jämän pääkirjaston siirtyessä Forumiin, hankitaan tarvittava kalustus useissa erissä.  Kirjaston erikoiskalusteista, kuten kirjahyllyistä ja kuvakirjalokerikoista, lehtikalusteista, palvelutiskistä ja kirjavaunuista, tehtiin tarjouspyyntö syyskuussa. Nykyinen kalustus on huonokuntoista eikä sovellu modernin kirjaston tarpeisiin. 

Yhden hankinnan osa-alueen eli kirjavaunujen hankinta päätettiin sivistyslautakunnan kokouksessa 28.10. keskeyttää ja kilpailuttaa uudestaan, koska ilmeni, että hankittaville tuotteille asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset ovat olleet epätarkoituksenmukaiset eivätkä ne edistä kilpailua.  Niiden avulla ei ole mahdollista saada tilaajan tarpeisiin sopivaa hankintaa suoritettua. Kaikki tähän osa-alueeseen tehdyt tarjoukset pidetään salassa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella siltäkin osin kuin ne eivät sisällä kyseisten tarjoajien liikesalaisuuksia.
 
Kirjastokalusteiden muista osa-alueista tarjouksia teki viisi yritystä.  Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.  Hankintaperusteena oli tarjouspyynnön mukaisesti yleiset ja tekniset kriteerit täyttävien tarjousten halvin hinta.
 
Sivistyslautakunta päätti hankinnoista seuraavasti:
1.      osa-alueen 1, kirjahyllyt ja kuvakirjalokerikot, toimittajaksi valittiin halvimman tarjouksen jättänyt F-Inno Oy hintaan 90 791 € alv. 0 %. Tarjouksia osa-alueeseen jätettiin 3.
2.      osa-alueen 2, lehtikalusteet, toimittajaksi valittiin halvimman tarjouksen jättänyt Studiokaluste Oy hintaan 5 010 €  alv. 0 %.  Tarjouksia osa-alueeseen jätettiin 4.
3.      osa-alueen 3, palvelutiski, toimittajaksi valittiin halvimman tarjouksen jättänyt Studiokaluste Oy hintaan 11 000 € alv. 0 %.  Tarjouksia osa-alueeseen jätettiin 4.
 
Sopimussuhde Jämsän kaupungin ja valittujen yritysten välillä syntyy vasta, kun valitusaika on kulunut ja kun kaupunki ja valitut yritykset ovat keskenään allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.
 
Myöhemmin päätetään työhuonekalusteiden jayleisötilojen irtokalusteiden hankinnasta.  Kalustamisessa hyödynnetään myös hyväkuntoisia kierrätyskalusteita.
 
Lisätietoja: kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen, 040 832 1123

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös