Jämsän sivistyslautakunta päätti perusopetuksen linja-autokuljetuksista ajalle 1.8.2021 – 31.7.2024 ja taksikuljetushankinnassa toteutetaan uusi hankintamenettely.

Nykyiset koulukuljetussopimukset päättyvät 31.7.2021. Jämsän kaupunki on pyytänyt taksi- ja joukkoliikenneluvan omaavilta liikenteenharjoittajilta tarjouksia sivistystoimen koulukuljetusten suorittamisesta ajalle 1.8.2021 – 31.7.2024 sisältäen optiovuodet 1.8.2024 – 31.7.2025 ja 1.8.2025 – 31.7.2026. Koulupäiviin sisältyvät erilliskuljetukset on kilpailutettu samalle ajanjaksolle sopimusmallilla 1+1+1+1+1.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.2.2021, että koulukuljetuksien linja-autokuljetuksista tarjouskohteesta 1. Koulukuljetusten linja-autoreitit, tehdään sopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Triviabus Oy:n kanssa. Tarjouskohteesta 2. koulupäiviin sisältyvät erilliskuljetukset, tehdään sopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneet Länsilinjat Oy:n kanssa. Hankinnan arvo on koko sopimuskaudella noin 1,9 milj. € (380 000 €/vuosi; alv 0 %).

Päätökset näistä hankinnoista tehtiin ehdollisina, sillä valituksi tulleiden tarjoajien tulee toimittaa tarjouspyynnössä luetellut tilaajavastuulain mukaiset todistukset sekä hankintalain mukaiset rikosrekisteriotteet hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Sopimusoikeudellisesti sopimus katsotaan syntyneeksi allekirjoittamishetkellä.

Taksikuljetusten osalta jätetyn hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön liiteasiakirjojen välillä oli ristiriita. Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti keskeyttää hankintamenettelyn esiopetuksen ja perusopetuksen taksikuljetuksien osalta tarjouspyynnön epäselvyyden ja virheellisyyden perusteella.

Taksikuljetuksien osalta toteutetaan uusi hankintamenettely uudella tarjouspyynnöllä. Uuden hankintamenettelyn johdosta sivistyslautakunta päätti pitää kaikkien tarjousten tehneiden tahojen tarjoukset salassa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella siltäkin osin kuin ne eivät sisällä kyseisten tarjoajien liikesalaisuuksia. Julkiseksi ne tulevat, kun kohdetta koskeva hankintapäätös uudessa hankintamenettelyssä on tehty. Hankintamenettelyn arvioidaan käynnistyvän maaliskuun aikana.

Lisätietoja:

sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
puh. 0400 5420 062, torstai 25.2. klo 11-12

talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen
puh. 040 5145 879, perjantai 26.2. klo 12-15

logistikko Joona Nurmi 15.3. alkaen, puh. 0400 506 811

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös