Jämsän sivistyslautakunta päätti työväenopiston kevätlukukaudesta ja maksupalautuksista

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 31.3.2021 työväenopiston kevätlukukaudesta ja kurssimaksujen palauttamisen periaatteista.

Sivistyslautakunta päätti, että aikuisten lähi- ja etäopetus päättyy 18.4. ja lasten ja nuorten opetus viimeistään 30.5.2021. Samalla lautakunta päätti, että kurssimaksut palautetaan lukuvuoden 2020-2021 niiden kurs­sien osalta, jotka eivät ole kokoontuneet johtuen kau­pun­gin valmiusjohtoryhmän linjauksista etä- eikä lä­hi­ope­tuk­ses­sa. Kurssimaksupalautus koskee pitämättä jääneitä kertoja. Kursseihin saadut opintosetelialennukset huomioi­daan palautuksia määriteltäessä. Alle viiden (5) euron palautuksia ei tehdä. Palautusten valmistelu käynnistetään viipymättä.

Jämsän työväenopiston kevätlukukausi 2021 on ollut poik­keuk­sel­li­nen. Suurin osa kursseista on ollut tauolla ja etäopetuksella on ko­koon­tu­nut n. 30 kurssia. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pandemiaohjausryhmän sekä Jäm­sän kaupungin valmiusjohtoryhmän linjausten mukaisesti on ra­joi­tet­tu aikuisten ohjattua harrastustoimintaa tammikuusta alkaen. Ai­noas­taan etäopetuksella kokoontuneet kurssit ovat voineet jatkaa ko­ko kevään ajan. Valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia vi­ran­omais­oh­jei­ta on seurattu tiiviisti ja ohjeita sekä linjauksia on nou­da­tet­tu. Aikuisten harrastustoiminta on tällä hetkellä rajoitettu 18.4.2021 asti. 

Yksilöopetus on ollut mahdollista lähiopetuksena koko lukuvuoden ajan alle 20-vuotiaille opiskelijoille ja yli 20-vuotiaat yksilöopiskelijat ovat olleet kevätlukukauden etäopetuksessa. Nuorten ja lasten ryhmät ovat voineet kokoontua lähiopetuksella 15.3. asti ja sen jälkeen on linjattu, että lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­ta on keskeytynyt 18.4 2021 asti. 

Tällä hetkellä asetetut rajoitukset aikuisten lähiopetuksen osalta (18.4. asti) tuottavat tilanteen, ettei aikuisille suunnattujen lähiopetuksena toteutettavien kurssien ylös nostaminen ole enää perusteltua. Lasten ja nuorten kursseja on puolenkymmentä. Niitä voidaan jatkaa, jos toimintoja vapautuu rajoituksista. 

Koronapandemiaan liittyvät viranomaislinjaukset rajoittavat myös va­paa-ajal­la tapahtuvia kokoontumisia sekä museo- ja näyt­te­ly­toi­min­taa. Työväenopiston perinteistä kevätnäyttelyä ei myöskään pys­ty­tä järjestämään huhtikuussa Jämsässä eikä Kuhmoisissa.

Lisätietoja: 
ma. opetusjohtaja – opistojen rehtori Sini Käkönen 6.4 alkaen, puh. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös