Jämsänjokilaakson musiikkiopistolle avustusta koronaepidemiasta aiheutuvaan rahoitustarpeeseen

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 16.12.2020 musiikkiopiston Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaa 20 000 euron avustusta. Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi. Jämsän kaupunki on saanut tänä vuonna jo aiemmin koronavaikutusten lieventämiseen vastaavaa avustusta  7 000 €. 

Avustus saatiin taiteen perusopetuksen jatkuvuuden turvaamiseen ja sillä korvataan opiskelijamäärän vähenemisestä aiheutunutta opintomaksujen menetystä. Avustuksen käyttöaikaa on vuoden 2020 loppuun.

Musiikkiopiston opiskelijamäärän arvioidaan notkahtaneen noin 50 opiskelijalla koronavaikutusten vuoksi noin 400:sta opiskelijasta noin 350:een opiskelijaan. Tulojen osalta tämä tarkoittaa n. 25 000 euron vähennystä.   

Lukuvuosi 2020 – 2021 aloitettiin elokuussa lähiopetuksella kaiken musiikkiopiston toiminnan osalta. Oppilasmäärä on kuitenkin vähentynyt nimenomaan muskariryhmien osalta. Myös muu koronan aiheuttama epävarmuus on vaikuttanut siihen, että maksullisesta harrastuksesta on saatettu juuri nyt pitää taukoa. Syksyn edetessä on tosin tullut uusia opiskelijoita ryhmiin mukaan ja kiinnostusta väliaikaisiin opiskelijapaikkoihin myös instrumenttiopintojen osalta on ollut.

Musiikkiopisto siirtyi etäopetukseen joulukuun alussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pandemiatyöryhmän  suositusten ja kaupungin valmiusjohtoryhmän linjausten mukaisesti 

Keväällä ei voitu järjestää maaliskuun Soivan viikon koulukonsertteja ja päiväkotivierailuja eikä lukukauden perinteisiä päätöskonsertteja. Nämä ovat vuosittain toimineet tehokkaina keinoina musiikkiopiston näkyvyyttä ja markkinointia ajatellen sekä rikastuttaneet Jämsän ja Kuhmoisten kulttuuritoimintaa ja tuoneet iloa kuntalaisille, sanoo ma. opetusjohtaja –opistojen rehtori Sini Käkönen. 

Lisätietoja: ma. opetusjohtaja –opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös