Jämsässä ei uusia rajoituksia ja suosituksia koronaan

Pirkanmaalla ja myös meillä Jämsässä toimii alueellinen pandemiaohjausryhmä eli ”koronanyrkki”, joka koordinoi alueellista viranomaistyötä ja toimenpiteitä. Pandemiaohjausryhmässä seurataan epidemiatilannetta sekä epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta.

Epidemiatilanne 8.2.2022

Pirkanmaa on STM:n luokituksen mukaisesti koronan leviämisalue. Katso lisätietoa koronavirusepidemian vaiheiden määrittelystä STM:n sivuilta.

Maskisuositus

Yleiset tilat ja liikennevälineet
12 vuotta täyttäneille henkilöille kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa:

  • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille
  • Kaikissa yleisissä sisätiloissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä lähellä toisiaan
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.

Ulkotilat

  • Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille henkilöille ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, joissa liikkuminen vaikeutuu.

Koulut (peruskoulu ja toinen aste)

  • Kasvomaskia suositellaan sisätiloissa ja koulukuljetuksissa koulujen työntekijöille ja kaikille oppilaille peruskoulun 1. luokasta lähtien sekä toisen asteen opiskelijoille.

Varhaiskasvatus

  • Maskin käyttöä suositellaan työntekijöille päiväkotien sisätiloissa.

Työpaikat

  • Maskia suositellaan työpaikoilla lähityössä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa.
  • Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja voi velvoittaa maskin käyttöön työpaikalla.

Pandemiaohjausryhmä antoi vahvan maskisuosituksen kaikkiin julkisiin sisätiloihin 9.11.2021.
Eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan tai tilaisuuksissaan.

Suositukset opetukseen

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä väliaikaisesti, jos paikallinen koronaepidemiatilanne edellyttää.
Korkeakoulut päättävät itse opetuksen järjestämistavoista.
Lukioiden penkkaritapahtumat suositellaan pidettäväksi kirjoitusten jälkeen.
Vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta järjestetään aikuisille hiihtolomaan 27.2. asti pienryhmissä. Ryhmäsisäliikuntaa ei toteuteta niin kauan kuin tartuntatautilain 58g-pykälä on Pirkanmaalla voimassa.

Etätyösuositus

Pirkanmaalla suositellaan etätyötä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.
Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoille suositellaan rajoituksia vierailuihin. Katso Taysin ohjeet täältä. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso. Katso ohje vierailuista asumispalveluyksiköissä.

Rajoitukset asiakas- ja toimitiloihin
Pirkanmaalla noudatetaan tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan. Tämän pykälän velvoitteet ovat voimassa vuoden loppuun ilman erillistä viranomaispäätöstä. Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset

Ravintolarajoitukset
Pirkanmaalla on voimassa leviämisalueen ravintolarajoitukset. Rajoituksista on tarkempaa tietoa valtioneuvoston sivuilla.

Rajoitukset yleisötilaisuuksiin

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella voidaan sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa tilaisuuden henkilömäärä on korkeintaan 50 % kyseisessä tilassa sallittujen henkilöiden enimmäismäärästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta. Päätös on voimassa 5.2. – 18.2.2022.

Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä. Aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se on Pirkanmaalla voimassa ajalla 22.1. – 20.2.2022.

Rajoitusten soveltamisesta voi kysyä tarkempia tietoja aluehallintoviraston asiakaspalvelusta. Katso myös Avilta usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Suositukset yksityistilaisuuksiin 

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia pidetään korkeintaan 10:lle henkilölle. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Yksityistilaisuudessa voi käyttää koronapassia.

Rajoitukset harrastus- ja virkistystoimintaan

Vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta järjestetään aikuisille hiihtolomaan 27.2. asti pienryhmissä.
Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä. Toimia voivat olla esimerkiksi asiakasmäärien rajaus, asiakkaiden saapumisen porrastaminen tai asiakaspaikkojen sijoittelu väljästi, ja tilasta vastaavan toimijan tulee kirjata toimet asiakkaiden nähtävillä pidettävään suunnitelmaan. Aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se on Pirkanmaalla voimassa ajalla 22.1. – 20.2.2022.

Lisätietoja

Katso koko tiedote: https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös