Kaupunginhallituksen päätöksiä 1. marraskuuta 2021

Kaupungin uuteen elinvoimaneuvottelukuntaan valittiin jäseniksi elinkeinoelämän sekä elinvoimatyöhön liittyvien yhteistyötahojen edustajia. Myös vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston jäsenet nimettiin.

Esityslista 1.11.2021

Talouden toteuma tammi-syyskuu 2021

Vuoden 2021 syyskuun kirjanpidon toteumaraportit ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset merkittiin tiedoksi.

Ajanjakson toteutuneet verotulot ovat 71,1 milj. euroa, joka on 3,69 prosenttia enemmän kuin talousarviossa on arvioitu, ja 7,36 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajankohtana. Valtionosuuksien toteuma on talousarvion mukainen, edelliseen vuoteen verrattuna vähennys on -3,32 prosenttia. Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lukien toimintatuotot ovat toteutuneet 74,85 prosenttisesti, toimintakulut 75,62 prosenttia. Kaupungin osalta vastaavat toteumat ovat toimintatuotot 76 prosenttia ja toimintakulut 75,4 prosenttia.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Tonttien myynti tarjouskilpailulla / Himos-Lehtelän ja Myllymäki II tontit

Aloitteessa on esitetty, että Himoksella sijaitsevista Himos-Lehtelän vapaa-ajantonteista ja Myllymäki II teollisuusalueella 3 – 5 tonttia myydään tarjouskilpailulla, jotta alueet saadaan rakentumaan.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että Elinvoimatoimi on valmistellut yritystonttien ja loma-asuntotonttien alennusmyyntikampanjan. Tonttien alennusmyyntikampanjaa on toteutettu useammassa vaiheessa. Kampanja jatkuu edelleen.

Valtuustoaloitteeseen annetaan esittelytekstin mukainen vastaus ja valtuustolle esitetään, että se toteaa aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Rasua-Haaviston kevyen liikenteen väylän liikenneturvallisuushankkeen eteenpäin vieminen

Aloitteessa on esitetty, että Rasua-Haaviston kevyenliikenteen väylä tulee nostaa takaisin listalle ja sitä tukee hyväksytty Sovijärven rantaosayleiskaava. Hankkeen pitää olla ykkösasia kuntalaisten turvallisuutta ajatellen, koska raskas liikenne jyrää kapealla tieosuudella pyöräilijöiden kanssa.

Annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että teknisen lautakunnan käsittelyssä Rasua-Haavisto kevyen liikenteen väylä vaihdettiin Kääpälä-Kollinmäki yhteysväliin. Päätös syntyi demokraattisesti ja on lainvoimainen.

Valtuustoaloite on toimitettu ELY-keskukselle tiedoksi ja huomioitavaksi, kun ELY-keskus arvioi kevyen liikenteen verkon kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. ELY-keskus on ilmoittanut, että aloite otetaan huomioon.

Valtuustoaloitteeseen annetaan esittelytekstin mukainen vastaus ja valtuustolle esitetään, että se toteaa aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Ostotarjous – määräala kiinteistöstä Hakamaa

Noin 0,2100 hehtaarin suuruinen määräala kiinteistöstä 182-429-1-89 Hakamaa päätettiin myydä olevaan ostotarjouksen jättäneelle Mikko ja Jutta Himaselle. Kauppahinta on 1 000,00 euroa.

Kiinteistöjen myynti

Patakolmonen ja määräala kiinteistöstä Saksala

Päätettiin myydä kiinteistö 182-410-3-41 Patakolmonen ja noin 0,8700 ha:n suuruinen määräala kiinteistöstä 182-410-16-8 Saksala esityslistan liitteenä olevaan kauppakirjaluonnokseen merkityin ehdoin Jämsän Patalahti Oy:lle. Kauppahinta on 24 900,00 euroa

Määräala kiinteistöstä 182-410-16-8 Saksala

Päätettiin myydä noin 0,6900 ha:n suuruinen määräala kiinteistöstä 182-410-16-8 Saksala esityslistan liitteenä olevaan kauppakirjaluonnokseen merkityin ehdoin Tobermore Oy:lle. Kauppahinta on 17 400,00 euroa.

Elinvoimaneuvottelukunnan jäsenten valinta

Elinvoimaneuvottelukuntaan valittiin:

Matkailutoimialan edustajaksi Elsi Ojala
Yrittäjäjärjestöjen edustajaksi Pasi Pohjoismäki
Teollisuuden toimialan edustajaksi Petri Hepola
Vähittäiskaupan ja palvelujen edustajiksi Mika Liljeqvist ja Markku Vehkala
Gradian edustajaksi Petteri Järvinen
Viranhaltijoiksi Anna-Liisa Juurinen ja Ulla Haggrén
Neuvottelukunnan sihteeriksi Marko Leppänen

Neuvottelukunnan kokoonpanoa päätettiin lisäksi täydentää alkutuotannon edustajalla.

Kaupunginhallitus nimesi neuvottelukuntaan luottamushenkilöedustajiksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similän ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Potin.

Vanhusneuvoston nimeäminen 2021-2025

Vanhusneuvostossa on 9 jäsentä sekä Kuhmoisten kunnan edustaja Tarja Vesikallio, varajäsen Susanna Manninen, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja Tarja Kuisma, varajäsen Mikko Hakala sekä kaupunginhallituksen edustaja Ulla Patronen.

Jämsän vanhusneuvoston yhdistysten edustajat toimikaudella 2021-2025

Eläkeliiton Kuoreveden yhdistys ry: Annemari Leppä, varalla Sointu Liukko
Jämsän Eläkkeensaajat, Jämsä: Olavi Forssell, varalla Tuomo Alanen
Jämsän Eläkkeensaajat, Jämsänkoski: Leena Valkeajärvi, varalla Asta Varjoranta
Jämsän Seniorit ry: Reijo Ekman, varalla Simo Tyynelä
SPR Jämsän osasto: Eija Saharinen, varalla Arja Airevuo
Jämsän Sotaveteraanit ry: Kaija Ahola
Jämsän Sotainvalidit ry: Rauli Jakobson, varalla Toivo Lehtinen
Jämsänkosken Eläkeläiset ry: Sinikka Lindeman, varalla Ella Vilenius
Längelmäen Eläkeyhdistys: Riitta Salo, varalla Pirkko Rantala

Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sihteeriksi nimettiin Hanna-Leena Santaniemi

Vammaisneuvoston nimeäminen 2021-2025

Jämsän vammaisneuvoston jäseniksi nimettiin toimikaudelle 2021-2025

Jämsän seudun kuulo ry Päivi Kirjavainen, varalla Anna-Liisa Hakala
KEMUSI ry, Joni Jatkonen
Parkinson -kerho, Heikki Savolainen
K-S neuroyhdistys ry, Timo Virtanen
Ankkuri ry, Karoliina Autio, varalla Raili Paajoki
Diabetesyhdistys ry, Eija Siljander, varalla Taila Helin
Sydänyhdistys ry, Arja Korvenranta, varalla Seppo Väänänen
Längelmäen eläkeyhdistys, Riitta Salo, varalla Pirkko Rantala

Kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin Sanna Rajala ja sihteeriksi vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen.

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kahdelle vammaisjärjestöllä on mahdollisuus ilmoittaa 30.11.2021 mennessä kiinnostuksensa vammaisneuvoston jäsenyyteen.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Valtuuston 25.10.2021 tekemät päätökset päätettiin panna täytäntöön.
Tehdyt päätökset todettiin syntyneeksi laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia.

Kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden osalta valmisteluvastuu on seuraava

1. Konsernipalvelut / Anna-Liisa Juurinen ja Ari Luostarinen
2. Elinvoima / kunnallistekniikka
3. Talouspalvelut
4. Elinvoima / kunnallistekniikka

Jämsän Terveys Oy:n ikääntyneiden asiakasohjauksen siirto Jämsän kaupungin palvelukseen

Henkilöstön siirtosopimus hyväksyttiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman ohjeistuksen perusteella Jämsän kaupungin on otettava Jämsän Terveydeltä vastattavakseen ja omaksi toiminnakseen muun muassa ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus, koska nämä tehtävät edellyttävät julkisen vallan käyttöä ja viranhaltijapäätösten tekemistä.

Jämsän kaupungille on perustettu kahden asiakasohjaajan, omaishoidon asiakasohjaajan ja gerontologisen ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden sosiaalityöntekijän virat ko. toimintoja varten. Virat on hyväksytty aiemmin sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa että kaupunginhallituksessa.

Nuorisovaltuuston nimeäminen 2022-2023

Nuorisovaltuustoon nimettiin seuraavien oppilaitosten oppilaskuntien edustajat.

Gradia Jämsä: Otto Mujunen, Pinja Pietarinen
Jämsänkosken yhtenäiskoulu: Saara Toivonen
Jämsänjoen yhtenäiskoulu: Roni Äikäs, Miro Isotalo, Silja Piirainen
Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

Nuorisovaltuuston tutor: Jämsän kaupungin nuoriso-ohjaaja Pia Salminen, varalla nuorisotyöntekijä Kaija EL ibourki. Sivistyslautakunta nimeää keskuudestaan yhden lautakunnan jäsenen kummiksi, joka osallistuu nuorisovaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuksin. 

Tilaisuudet 

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 18.11.2021
Kaupunginhallituksen talousarviokokous 22.11.2021 klo 15 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös