Kaupunginhallituksen päätöksiä 14. joulukuuta 2020

Hallintoylilääkäriksi valittiin Unto Palonen. Kaupunginhallitus puoltaa energialainaa Jämsänmäelle ja omarahoitusosuuden Jämsä Tehtaalle.

Esityslista

Hallintoylilääkärin virka

Kaupunginhallitus valitsi hallintoylilääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatin Unto Palosen. Valinta perustui hakemukseen, haastattelussa saatuun vaikutelmaan ja näistä tehtyyn kokonaisarviointiin.

Haastatteluryhmän näkemyksen mukaan Palosella on tehtävän edellyttämä koulutus ja työkokemus, kliininen osaaminen, vahvaa kehittämisosaamista ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella hakijoista parhaat edellytykset viran hoitamiseen. Tällä hetkellä hän työskentelee Terveystalon työterveyden ylilääkärinä.

Talouden toteuma tammi-lokakuu 2020

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen 31.10. päivätyn tuloslaskelman. Toimintatuottojen että -kulujen toteuma on lokakuun lopussa ollut noin 80 prosenttia, joka on lähes samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Korona on lisännyt valtionosuuksia lähes kuusi miljoonaa. Verotulojakin on kertynyt noin miljoona euroa ennusteita enemmän.

Saatavien poistot ja luottotappiot 2020

Kaupunginhallitus päätti poistaa saatavatileiltä noin 225 000 euroa. Saatavien perintää jatketaan jälkiperinnässä tai ulosotossa. Noin 18 000 euron osalta perinnästä luovutaan ja ne poistetaan saatavatileiltä.

Vuoden 2021 talousarvio

Kaupunginhallitus antoi ohjeen noudatettavaksi vuoden 2020 talousarvion toimeenpanossa sekä talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa. Ohje löytyy esityslistan liitteestä

Hallitus hyväksyi myös tulosyksikkötasolla konsernipalvelujen toimialan talousarvion 2021 käyttösuunnitelman. Talousarvio on esityslistan liitteenä

Kiinteistö Oy Jämsänmäen energialainat

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää korkotukilainan takauksen enintään 275 000 eurolle, joko yhteen tai kolmeen erilliseen lainaan.

Jämsänmäen hallitus on hakenut avustusta ARA:lta kolmen suuren öljylämpökohteen lämmitysmuodon muutostöihin. Kohteet ovat Kiukkoilankatu 11, Pääskyläntien 43 ja Vuorikuja 1-2. Investoinnin jälkeen talojen energiakustannukset putoavat noin 60 prosenttia.

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuden muutospäätös vuodelle 2020

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi muutospäätöksen ja päätti, ettei oikaisuvaatimusta tehdä. Kunnan peruspalveluiden valtionosuutta korotetaan 32,80 eurosta 56,25 euroon asukasta kohden koronasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. Jämsän peruspalvelujen valtionosuus vuodelta 2020 on noin 43 500 000 euroa.

Jämsän Terveyden palvelusopimuksen toteutuminen 1.4. – 30.6.2020

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen sekä merkitsi saadun valvonta-aineiston hyväksyttynä tiedoksi.

Palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla suoritettiin elo-syyskuussa. Suuria poikkeamia tai sopimusrikkomuksia ei ollut. Suun terveydenhuollossa kiireettömien aikojan saatavuus on venynyt ja tilanteen normalisoituminen voi kestää kauankin, riippuen koronatilanteen kehittymisestä.

Jämsän kaupungin jäsenyydet ja verkostotoiminta

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki liittyy Seudulliset Kehittämisyhtiöt ry:n ja Keski-Suomen kauppakamarin jäseneksi. Jämsek Oy:n toiminnat siirtyvät kaupungille, jolloin on päätettävä myös jäsenyyksistä eri yhteisöissä. Jäsenmaksu Sekesiin on 2 200 euroa ja Keski-Suomen kauppakamariin 227 euroa vuodessa.

Omarahoitusosuuden myöntäminen Jämsä Tehdas -hankkeelle

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuosille 2021-22 kuntarahoitusosuudet: kehittämishankkeelle 26 180 euroa ja investointihankkeelle 11 250 euroa. Keski-Suomen liiton osuus on rahoitussuunnitelman mukaan yhteensä noin 260 000 euroa.

Jämsä Tehdas on kaksi vuotta kestävä hanke, jonka tavoitteena on osaamisen, verkottumisen, oppimisen ja työn tekemisen keskus. Se yhdistää yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin toimijat. Samalla se on myös fyysinen ympäristö niin satunnaiseen työtilatarpeeseen kuin pidempiaikaiseen työskentelyyn Jämsän keskustassa.

Virkoja ja toimia

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat

  • perusopetuksen rehtorin viralle Jämsänjoen yhtenäiskouluun
  • lähihoitajan, lähihoitajan varahenkilön ja laitoshuoltajan toimiin
  • Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen ja Kuhmoisten vuodeosastolle
  • sairaanhoitajan toimen Kuhmoisten vuodeosasto 10
  • sosiaaliohjaajan viralle (alun perin toimistosihteerin toimi)

Vakanssimuutokset

Kaupunginhallitus

  • hyväksyi seitsemän perhetyöntekijän vakanssin muuttamisen perheohjaajien toimiksi
  • merkitsi tiedoksi kaksi yrityspalvelupäällikkö -vakanssia 1.8.2020 lukien
  • perusti Jämsek Oy:ltä kaupungille siirtyvälle henkilöstölle matkailu- ja markkinointijohtajan, markkinointisuunnittelijan sekä hallintosihteerin vakanssit

Tukea hankkeeseen Älykkäiden lomakkeiden käyttöönotto Jämsässä ja Multialla

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi valtiovarainministeriön antaman yli 330 000 euron avustuksen yhteishankkeeseen, joka toteutetaan Multian kunnan kanssa. Tavoitteena on kuntalaisten asiointiin tarkoitettujen lomakkeiden sähköistäminen.

Äkillisen rakennemuutoksen edunvalvonnan painopisteet ja vuosikello

Kaupunginhallitus hyväksyi äkilliseen rakennemuutokseen liittyvän edunvalvonnan painopisteet ja vuosikellon. Vuosikello on sovitettu yhteen Keski-Suomen liiton edunvalvonta-aikataulun kanssa. Vuosikello löytyy liitetiedostona

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12. jätettiin kaksi valtuustoaloitetta:
1. Kiinteistöjä omistaville jämsäläisyhdistyksille koronatukea / SDP:n valtuustoryhmä. Vastauksen valmistelee sivistystoimi.
2. Lehtien viikonloppujakelu omaanpostilaatikkoon haja-asutusalueilla / Vasemmiston ryhmä. Vastauksen valmistelee taloussuunnittelupäällikkö ja logistikko.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtaja
03.12.2020 § 39 Tiedonhallintamallin laatiminen / Ohjausryhmän nimeäminen ja tehtävät
07.12.2020 § 40 Jämsän kaupungin valmiusryhmän koronasuositukset ajalle 1.-21.12.2020 / koulukiinteistöjen käytön rajaaminen ulkopuolisilta
09.12.2020 § 41 Sijaisen määrääminen / elinvoimajohtaja
09.12.2020 § 42 Sijaisen määrääminen / kaupunginjohtaja

Talousjohtaja
01.12.2020 § 13 Jämsän Vesi -liikelaitos / organisaatioselvityksen hankinta

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467 ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös