Kaupunginhallituksen päätöksiä 15. helmikuuta 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsä-Keuruu-Saarijärvi työllisyyden kuntakokeilun yhteistyösopimuksen ja kuntasopimuksen sekä kolmen määräaikaisen työhönvalmentajan viran perustamisen kokeilun ajaksi.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista merkittiin tiedoksi.

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arvioinnista. Lausuntoaika päättyy 23.2.2021. Kaupunginhallitus päätti antaa luonnoksesta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Jämsä-Keuruu-Saarijärvi työllisyyden kuntakokeilun yhteistyösopimus ja kuntasopimus

Jämsän kaupunki on hakeutunut työllisyyden kuntakokeiluun Keuruun ja Saarijärven kanssa. Kokeilua koskeva laki tulee voimaan 1.3.2021 ja se kestää 30.6.2023 saakka. Yhteistyösopimuksella sovitaan Jämsän, Keuruun ja Saarijärven kaupunkien, Keski-Suomen TE-toimiston, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen välisestä yhteistyöstä, joka kuntakokeilusta annetun lain toimeenpanoon ja tavoitteiden toteuttamiseen.

Kuntasopimuksessa työllisyyden kuntakokeilusta Jämsän, Keuruun ja Saarijärven kaupunkien välillä ilmaistaan tahto osallistua yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun tavoitteenaan edistää nykyistä tehok-kaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjatumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Jämsän seudun työllisyyden kuntakokeilun yhteistyösopimus Jämsä-Keuruu-Saarijärvi alueella ja kuntasopimus työllisyyden kuntakokeilusta hyväksyttiin.

Kolmen määräaikaisen viran perustaminen työllistämisyksikköön / Kuntakokeilu

Työhönvalmentajan tehtävänä on työllisyyden kuntakokeilulain ja kaupungin työllisyydenhoidon toimintamallin mukaiset tehtävät yhdessä muun henkilöstön sekä sidosryhmien kanssa.
Työllisyyden kuntakokeiluun päätettiin perustaa kolme määräaikaista työhönvalmentajan virkaa ja myöntää viroille täyttölupa ajalle 1.3.2021-30.6.2023.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston 8.2.2021 kokouksen päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden osalta valmisteluvastuu on seuraava:

1) Kaupunginjuristin palkkaaminen – Hallintojohtaja
2) Ehdotus Jämsän peruskouluissa oppilaille tarjottavasta aamupalasta – Sivistystoimi ja Ateria liikelaitos
3) Jämsäläiselle toisen asteen opiskelijalle tuettu koulumatka Jämsän alueelle – Logistikko ja talous- ja suunnittelupäällikkö
4) Palveluverkkoselvitykseen ja myös liikuntapaikkojen ylläpitämisen suunnitteluun tulee ottaa mukaan kylillä toimivat vapaaehtoissektorit – Elinvoimajohtaja

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran täyttölupa

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viralle myönnettiin täyttölupa.

Kuntavaalit 2021 – Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tapeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään kolme sekä
2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Kaupunginhallitus nimeää valittavat henkilöt seuraaviin vaalilain 15 §:n mukaisiin toimielimiin vuoden 2021 kuntavaaleja varten:

– Kaipolan äänestysalueen vaalilautakunta
– Seppolan äänestysalueen vaalilautakunta
– Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta
– Jämsänkosken äänestysalueen vaalilautakunta
– Koskenpään äänestysalueen vaalilautakunta
– Vaalitoimikunta nro 1
– Vaalitoimikunta nro 2
– Vaalitoimikunta nro 3 (kotiäänestys)

Vaalitoimikunta 1 nimettiin. Muiden toimielimien osalta jäsenten nimeäminen siirrettiin seuraavaan kaupunginhallituksen 1.3.2021 kokoukseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että koronan aiheuttamassa erityisessä häiriötilanteessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi nimetä vaalitoimitsijoita ylimääräisiksi vaalilautakunnan tai –toimikunnan jäseniksi.

Kuntavaalit 2021 / Vaalien ulkomainonta

Vuoden 2021 kuntavaalien kaupungin järjestämät ulkomainontapaikat ja vaalimainoskehikoiden sijoituspaikat ovat Jämsän Äijän aukio (Koskentien suuntaisesti), Kaipolan tori, Halli, Länkipohja, Jämsänkoski (Kenraalintie 5) ja Koskenpää (Jämsänkoskentie 3:n parkkipaikka).

Yhdyskuntatoimen asentaa vaalimainoskehikot. Työvalmennussäätiö Avituksen tarjous mainosten liimauksesta ja kuljetuksesta hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutettiin antamaan tarkempia ohjeita ulkomainonnasta. 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös