Kaupunginhallituksen päätöksiä 18. lokakuuta 2021

Kaupunginhallitus ei esitä ensi vuodelle korotuksia tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin.
Tytäryhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallinto- ja toimielinten jäsenehdokkaat nimettiin.

Esityslista 18.10.2021 

Jämsän kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten sekä yhtiöiden ja yhteisöjen toimielinten jäsenten valinta

Yhtiökokousedustajille annetaan konserniohje Jämsän kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten nimeämisestä toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2023 sekä muiden Jämsän kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen toimielinten jäsenten nimeämisestä toimikausille 2022 ja 2023.

Jäsenehdokkaat nimetty esityslistan kohdissa 5 ja 6.

Muutos jäsenehdokkaisiin: Aluelämpöön valitaan ehdolle Leena Pärnäjärvi. Risto Salmio nimettiin ehdolle Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukseen.

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2022

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto päättää vuoden 2022 kunnallisveroprosentiksi 21 %.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto päättää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
– rakennukset 1,00 %
– maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.4. – 30.6.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toteamus tehdyistä valvontakäynneistä 1.4. – 30.6.2021 ja niiden perusteella tehdyt raportoinnit hyväksyttiin. Valvonta-aineisto merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Aluevaalit vuonna 2022: Vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen

Aluevaalien varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikkoina toimivat:

001. Kaipolan äänestysalue – Kaipolan koulu
002. Seppolan äänestysalue – Jämsän Liikuntahalli
003. Kuoreveden äänetysalue – Kuoreveden koulu
004. Jämsänkosken äänestysalue – Koivutie 4:n liiketila
005. Koskenpään äänestysalue – Koskenpään terveysasema

Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuutetaan ottamaan käyttöön aluevaalien äänestysten valmistelussa mahdolliset erityisjärjestelyt covid-19-pandemian tilanteen mukaisesti.

Aluevaalit vuonna 2022: Ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana seuraavissa paikoissa.
1. Jämsän liikuntahalli, käyntiosoite on Keskuskatu 16, 42100 Jämsä.
2. Koivutie 4:n liiketila, käyntiosoite Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski.
3. Kuoreveden kirjasto, käyntiosoite Lentoasemantie 1, 35600 Halli.
4. Länkipohjan kirjasto, käyntiosoite Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki.
5. Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää

Lisäksi päätettiin ennakkoäänestyspaikkojen aukioloista ja laitosäänestyspaikoista sairaalalla sekä eri palvelutaloissa, hoivakodeissa sekä sosiaalihuollon yksiköissä.

Keskusvaalilautakunta valtuutetaan ottamaan käyttöön aluevaalien äänestysten valmistelussa mahdolliset erityisjärjestelyt covid-19-pandemian tilanteen mukaisesti.

Jokvarren kylät ry:n välirahoitushakemus

Jokvarren kylät ry:lle myönnetään 10.000 euron väliaikaisrahoituksen Kylätalo Visalan energiahankkeelle. Välirahoitus myönnetään kaupungin EU-projektien väliaikaisen rahoituksen ehdoin.

Särkijärvi III asemakaava

Särkijärvi III asemakaava hyväksyttiin.

Särkijärvi III asemakaavan suunnittelualue sijaitsee nykyisen Särkijärven kaava-alueen koillispuolella rajoittuen osittain Moiskalantiehen. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Suunnittelu-alueelle on mahdollista kaavoittaa arviolta 15- 0 uutta pientalotonttia, joista suurin osa sijaitsisi kohtalaisen tasaisessa maastossa, joka mahdollistaa omakotitalojen rakentamisen yhteen tasoon.

Jämsän Ravi ry:n ostotarjous Ekotallista

Jämsän Ravi ry:n tekemää ostotarjousta Ekotalli kiinteistöstä ei hyväksytty. Tarjottu ostohinta on selvästi arvioitua markkinahintaa alhaisempi.

Lausunnot ja esitykset

Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022

Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen vuoden 2022 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelmassa on varauduttu riittävällä tavalla toimintaympäristössä tapahtuviin palvelutarpeen muutoksiin.

Jämsän kaupungin esitys Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2022-2024

Jämsän kaupungin näkemyksen mukaisesti Keski-Suomen liitto on tehnyt aktiivista ja tuloksellista edunvalvontaa maakunnan kehittämiseksi. Jäsenkuntien maksuosuuden korottamisesta 2 prosentilla voidaan pitää kohtuullisena huomioon ottaen lisääntyvät tehtävät. Edellinen korotus on ollut vuonna 2016. Lisäksi Keski-Suomen liiton henkilökuntaa, maakuntahallitusta ja Keski-Suomen kansanedustajien verkostoa kiitetään Jämsän kaupungin tukemisesta äkillisessä rakennemuutoksessa.

Oikaisuvaatimus: Kaupunginhallituksen päätös 6.9.2021 § 290

Oikaisuvaatimus hyväksyttiin ja oikaisuvaatimusohjeessa olevat virheet ja puutteet korjataan.

Oikaisuvaatimus koski kiinteistöjen Patakolmonen sekä määräalan myyntiä kiinteistöstä Saksala. Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen tulee teettää uusi kiinteistöarvio kaupan kohteista, korjata päätös ja huomioida kauppahinnan määrittelyssä Kuntalaissa mainitut valtiontukisäännökset. Lisäksi tulee korjata virheet ja puutteet päätöksen liitteenä olevassa luovutuskirjassa sekä pöytäkirjaotteen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusohjeessa.

Palkkio- ja matkustussäännön soveltaminen: Vuorotyö ja ansionmenetykset

Ansionmenetykset maksetaan työnantajan selvityksen mukaisesti tapauksissa, joissa koko päivän kestävän valtuustoseminaarin jälkeen luottamushenkilöllä on yövuoro, mikäli työvuoroa ei ole työturvallisuussyistä tehty.

Äitienpäiväkunniamerkit 2022

Kaupunginhallitus teki esityksen äitienpäiväkunniamerkin saajiksi. Esitys toimitetaan viimeistään 5.11.2021 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle.

Täyttöluvat

Myönnettiin täyttöluvat
– lähihoitajan toimelle, Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen ja
– osastonhoitajan viralle, vuodeosasto 10, Kuhmoinen.
– Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon määräaikaisen järjestelmäasiantuntijan toimen täyttölupa palautetaan sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan ratkaistavaksi.

Edustajan nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään

Työllistymistä edistävän eteläisen yhteyspalveluverkoston johtoryhmään nimettiin vastaava työhönvalmentaja Eeva Heininen ja hänen varalleen työhönvalmentaja Merja Huhtala.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös