Kaupunginhallituksen päätöksiä 2. marraskuuta 2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan kuntalais- ja valtuustoaloitteen, joissa kummassakin ehdotetaan hulevesimaksusta luopumista. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että hulevesimaksuista luovutaan vuodesta 2021 lukien. Kiinteistö- ja tuloveroprosentteihin ei esitetä korotuksia ensi vuodelle.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Talouden toteuma tammi – syyskuu 2020

Tasaisen kertymän mukaan toteuma yhdeksältä kuukaudelta on 75 prosenttia.Toteutuneet verotulot ovat 2,2 milj. euroa eli 81,98 prosenttia. Toteuma on 3,55 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajankohtana. Verotulojen nousu johtuu 1,3 milj. euron osalta kuntien yhteisövero-osuuden korotuksesta. Valtionosuuksien toteuma on 77,23 prosenttia, joka on edellisvuotta 5 milj. euroa suurempi. Vuoden 2020 syyskuun kirjanpidon toteumaraportit ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset merkittiin tiedoksi.

Talousarvion muutos II/2020

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto hyväksyy esitetyn talousarviomuutoksen II vuodelle 2020.

Lisätalousarvion toimialakohtaiset ja tulosalueittaiset määrärahamuutokset on esitetty yksityiskohtaisesti. esityslistan liitteenä. Kaupungin ja liikelaitosten lisätalousarvio II:n tulos vuodelta 2020 on niukasti plussalla + 252 818 euroa.

Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien hulevesimaksusta luopumista

Jämsän kaupungille on jätetty 1865 allekirjoittajan kuntalaisaloite koskien hulevesimaksusta luopumista. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Jämsän kaupunki antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa, että hulevesimaksusta luovutaan. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hulevesimaksusta luovutaan vuonna 2021.

Seija El Sayed ehdotti Jukka Haaparannan ja Pekka Laaksosen kannattamana, että edellisen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti hulevesimaksuista luovutaan 2020 alkaen. Äänestys 3-6.
Jaa: Seija El Sayed, Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen (3)
Jorma Poti ehdotti Markku Kankaisen kannattamana että hulevesimaksusta luovutaan 2021 lukien.
Ei: Markku Kankainen, Mika Kyrö, Ulla Patronen, Sanna Rajala, Lotta Ahola, Jorma Poti (6)

Jorma Potin esitys vastaan kaupunginjohtajan esitys, äänestys 5 – 4. Jorma Potin ehdotusta kannattivat Pekka Laaksonen, Jorma Poti, Jukka Haaparanta, Markku Kankainen, Seija El Sayed (5). Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Mika Kyrö, Lotta Ahola, Sanna Rajala, Ulla Patronen (4). Jorma Potin esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Valtuustoaloite koskien hulevesimaksusta luopumista ym.

Jämsän kaupungille jätetyssä valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuuston aiempi päätös hulevesimaksun käyttöönotosta perutaan, hulevesimaksusta luovutaan ja hulevesimaksun jo suorittaneille maksut palautetaan täysimääräisesti. Lisäksi esitetään, että Jämsän kaupunki selvittää mikä olisi kestävä ja oikeudenmukainen tapa kehittää ja rahoittaa kaupungin hulevesijärjestelmää.

Annetussa vastauksessa (linkki esityslistan kohtaan) on laajasti selvitetty hulevesimaksun perusteita. 

Seija El Sayed ehdotti Jukka Haaparannan ja Pekka Laaksosen kannattamana, että edellisen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti hulevesimaksuista luovutaan 2020 alkaen. Äänestys 3-6.
Jaa: Seija El Sayed, Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen (3)
Jorma Poti ehdotti Markku Kankaisen kannattamana, että hulevesimaksusta luovutaan vuodesta 2021 lukien. Ei: Markku Kankainen, Mika Kyrö, Ulla Patronen, Sanna Rajala, Lotta Ahola, Jorma Poti (6)

Jorma Potin esitys vastaan kaupunginjohtajan esitys, äänestys 5-4. Jorma Potin ehdotusta kannattivat Pekka Laaksonen, Jorma Poti, Jukka Haaparanta, Markku Kankainen, Seija El Sayed (5).  Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Mika Kyrö, Lotta Ahola, Sanna Rajala, Ulla Patronen (4). Jorma Potin esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hulevesimaksusta luovutaan vuodesta 2021 lukien.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että kaupunginvaltuusto päättää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 seuraavasti:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
– rakennukset 1,00 %
– maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2021

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto päättää vuoden 2021 kunnallisveroprosentiksi 21 %.

Jämsän Yrityskiinteistöjen takaus Juustotien hallin laajennukseen

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 2.400.000 euron takauksen Juustotien teollisuushallin laajennukseen ja korjaukseen otettavalle 15 vuoden lainalle. Takausprovisio on 0,5 %.

Valtuutettujen lukumäärä

Asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2021, jolloin väkiluku huomioidaan 30.11.2020 tilanteen mukaan. Jämsässä asukasluku oli lokakuussa 20 069.

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettuja on valittava seuraavasti

Asukasluku kunnassa        Valtuutettuja vähintään
enintään
5000                                        13
5001 – 20 000                         27
20 001 – 50 000                     43
50 001 – 100 000                   51
100 001 – 250 000                 59
250 001 – 500 000                 67
yli 500 000                              79

Kaupunginhallitus kävi periaatteellisen keskustelun valtuutettujen lukumäärästä seuraavalle nelivuotiskaudelle. Asian käsittelyä jatketaan 30.11.2020.

Sitoutuminen Vesuri ry:n kehittämisohjelman rahoittamiseen 2021-2027

Jämsän kaupunki sitoutuu Vesuri-ryhmä ry:n toimintaan ja myöntää Vesuri-ryhmä ry:lle vuosittaisen 80 480 euron kuntarahoitusosuuden vuosiksi 2021-2027.

Oikaisuvaatimus yksinyrittäjän avustuspäätökseen / Sunlog Oy – Pauli Pekkanen

Yksinyrittäjille myönnettävä tuki on valtiontuki, jonka myöntämisperusteet on määritelty työ- ja elinkeinoministeriössä. Kunnan tehtävänä on ottaa vastaan ja käsitellä hakemukset annetun ohjeistusten ja myöntämisperusteiden mukaisesti. Asetettujen kriteerien pohjalta asiassa ei voi tehdä myönteistä päätöstä. Oikaisuvaatimus hylättiin perusteettomana.

Yksinyrittäjien valtionavustuksen käsittely Jämsän kaupungilla

Yksinyrittäjien valtionavustuksen käsittely Jämsän kaupungilla merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti palauttaa ylimääräisen valtionavustuksen työ- ja elinkeinoministeriölle.

Hallintoylilääkärin viran auki julistaminen ja rekrytointiprosessin käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti käynnistää hallintoylilääkärin vakinaisen viran täyttöprosessin mahdollisimman pikaisesti. Rekrytointia varten nimetään työryhmä, johon viranhaltijoista kuuluvat kaupunginjohtaja Hanna Helaste ja sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten. Luottamushenkilöedustajiksi työryhmään nimettiin Tuula Peltonen, Merja Lahtinen ja Markku Kankainen.

Ehdokkaiden nimeäminen / Työvalmennussäätiö Avituksen hallitus v. 2021-2022 ja hallintoneuvostoon v. 2021-2024

Työvalmennussäätiö Avituksen hallitukseen toimikaudelle 2021 – 2022 nimettiin: Eeva Heininen (varajäsen Hanna Helaste) ja Sanna Rajala (varajäsen Maarit Mäntykoski)

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa, että Eeva Heininen valitaan puheenjohtajaksi ja Sanna Rajala varapuheenjohtajaksi.

Työvalmennussäätiö Avituksen hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2021 – 2024 nimettiin Merja Lahtinen, Jorma Poti, Markku Kankainen ja Lotta Ahola.

Kunnossapitomestarin toimen täyttäminen

Kunnossapitomestarin toimeen myönnettiin täyttölupa.

Jämsän kaupungin toimintakulttuurin kehittämishanke / hankesuunnitelman hyväksyminen ja ohjausryhmän nimeäminen

Jämsän kaupungissa on työstetty toimintakulttuurin kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään arvopohjaisesti ja dialogisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on myös siirtyä virheiden etsimisestä oppimisen kulttuuriin. Hanke on erittäin tärkeä Jämsän kaupungin toimintakyvyn kannalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelmaluonnoksen ja nimesi toimintakulttuurin kehittämishankkeen ohjausryhmän jäsenet:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti
Kaupunginhallituksen I varapj. Seija El Sayed
Kaupunginhallituksen II varapj. Lotta Ahola
Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen
Kaupunginjohtaja Hanna Helaste
Hallintojohtaja Auli Korhonen
Kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen

Humap Consulting Oy:stä ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat vastuuvalmentaja Vesa Purokuru, valmentaja Eeva-Liisa Vihinen sekä valmentaja Sebastian Siukonen. Lisäksi pääluottamusmiehet nimeävät keskuudestaan henkilöstöedustajan ohjausryhmään.

Metsäpyntän kunnallistekniikan maksujen sopiminen / Tamminen

Juha Tammisen kanssa on allekirjoitettu sopimus 2.11.2010 ns. Patalahden Golfkentän alueeseen sisältyvästä Metsäpynttä alueesta, jossa sijaitsevat Uusi-Yrjölän tilan maat. Kaupunginhallitus hyväksyi pääperiaatteet maksusopimuksesta Juha Tammisen ja Jämsän kaupungin välillä. Sovinnolle haetaan Keski-Suomen käräjäoikeuden vahvistus.

Hallin varuskunnan entisen sotilaskotirakennuksen ostaminen yrityskäyttöön

Hallin entisellä varuskunta-alueella oleva maa-alue ja sillä sijaitseva sotilaskotirakennus on ainoa vielä myymätön kohde entisellä Kuoreveden Hallin varuskunta-alueella. Kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kerrosala on noin 5.600 m2.

Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukselle annetaan omistajaohjauksena ohje ostaa Hallin taajamasta Varuskunnan entisen sotilaskotikiinteistö ja sillä sijaitseva sotilaskotirakennus. Jämsän kaupunki rahoittaa kiinteistökaupan ja siitä koituvat toiminnan aloittamiskustannukset 100.000 euron avustuksella.
Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä käyttöaste sotilaskotirakennukselle vuoden 2021 aikana. Kaupunki sitoutuu kuluriskin kattamiseen nettotappion osalta vuodelta 2021. Jämsän Yrityskiinteistöt Oy tarkastelee kohteen edelleen myynnin mahdollisuutta viiden vuoden tarkastelujakson aikana esim. tilassa toimivalle yritykselle.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

– Tietohallintopäällikkö Heli Helmisen selvitys koskien Jämsän kaupungin tietoturvaa ja –suojaa merkittiin tiedoksi. Kaupungilla tullaan toteuttamaan ulkoisen tietoturva-asiantuntijan suorittama auditointi alkuvuodesta 2021, niin tekniseen kuin toiminnalliseenkin tietoturvaan ja –suojaan liittyen.
– Hyväksyttiin Jämsän kaupungin lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle.

Kaupunginhallituksen toiminta

Kaupunginhallitus kävi arviointikeskustelun työskentelystään.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also