Kaupunginhallituksen päätöksiä 20. joulukuuta 2021

Vuoden viimeisessä kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin muun muassa johtoryhmän työkuormaa. Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelma, ensimmäinen työohjelma sekä kaupungin päivitetty päihdeohjelma hyväksyttiin.

Esityslista 20.12.2021

Vuoden 2022 talousarvion toimeenpano

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hyväksyttiin noudatettavaksi vuoden 2022 talousarvion toimeenpanossa sekä talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa.

Talousarvio 2022 / käyttösuunnitelma Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin.

Johtoryhmän työaika

Kaupunginhallitus keskusteli johtavien viranhaltijoiden työajasta ja työkuormituksesta ja merkitsi tiedoksi tehdyt toimenpiteet työkuormituksen poistamiseksi sekä elokuun lopun johtoryhmän työtuntien saldot.

Toimenpiteiden toteuttamisen vaikutusta työntekijöiden kokemaan psykososiaaliseen kuormitukseen ei voida vielä arvioida, koska toimenpiteet ovat olleet käytössä lyhyen ajan. Toimenpiteiden toteutumisesta tehdään AVI:lle selvitys 31.3.2022 mennessä. Vuoden 2021 osalta ylimääräisenä työkuormana ovat olleet korona, hyvinvointialueiden valmistelu ja rakennemuutos, jotka jatkuvat edelleen vuonna 2022.

Jämsän kaupungin päihdeohjelma

Päivitetty päihdeohjelma hyväksyttiin noudatettavaksi kaupungin työpaikoilla ja hoitavissa yksiköissä.
Päihdeohjelma sisältää kaupungin yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmaisen hoitoon ohjaamiseksi.

Osallistava budjetointi pilottihankkeen loppuraportti

Osallistuvan budjetoinnin pilottihankkeen loppuraportti merkittiin tiedoksi.

Osallistuvan budjetoinnin pilottia on toteutettu yhteistyössä Elävien kylien kanssa 2020 – 2021 aikana.
Samanaikaisesti pilotoinnin kanssa toteutettiin osallistuvan budjetoinnin sähköisen työkalun kehittäminen. Työkalu on ollut tuotantokäytössä osoitteessa https://easiointi.jamsa.fi 15.11.2021 alkaen. Vuodelle 2022 osallistuvan budjetoinnin rahoitusta on varattu kunnallisteknisiin palveluihin 20 000 euroa ja nuorisovaltuustolle 5000 euroa.

Saatavien poistot ja luottotappiot 2021

Saatavien poistot ovat yhteensä 236.959,54 euroa, joista 29.814,95 euron osalta perintää ei jatketa. Saatavien poistot Jämsän Aterialla ovat 394,88 euroa ja Jämsän Vedellä 9.133,88 euroa, joiden osalta perintää jatketaan.

Maksamismääräysoikeudet vuodelle 2022

Maksamismääräämisoikeus kaupungin tileiltä on kaupunginjohtajalla, vs. kaupunginjohtajalla talousjohtajalla ja hallintojohtajalla. Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen tililtä liikelaitosjohtajalla ja talousjohtajalla. Jämsän Vesi liikelaitoksen tililtä vesihuoltopäälliköllä ja talousjohtajalla.

Organisaatiossa on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskut maksuun. Maksamismääräysoikeus tarkoittaa oikeutta määrätä sääntöjen mukaan hyväksytyt laskut maksettavaksi kaupungin nimissä ja tileiltä.

Henkilöstö – ja koulutussuunnitelma 2022 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma 2022

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022 ja jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma 2022 hyväksyttiin. Varhaiskasvatukseen päätettiin perustaa toimistosihteerin vakanssin 1.1.2022 alkaen. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvistä täyttöluvista viestinnän asiantuntijan täyttölupa hyväksyttiin kahden vuoden määräajaksi. Sosiaaliohjaajan viralle aikuissosiaalityöhön ei myönnetty täyttölupaa. Muilta osin täyttöluvat hyväksyttiin esittelytekstissä tarkemmin kuvatuin perustein. Lisäksi päätettiin, että kaupunginhallitus käsittelee täyttöluvat hallintosäännön 50 pykälä mukaisesti.

Vs. kaupunginjohtaja on käynyt keskusteluja toimialojen ja tulosalueiden kanssa henkilöstösuunnitelman jatkovalmistelun yhteydessä. Valmistelussa on huomioitu muun muassa henkilöresurssien riittävyys ja tarvittavat työsuojelutoimenpiteet kuormituksen ehkäisemiseksi. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen on varmistettava riittävin resurssein. Nimikemuutoksista, uusien vakanssien perustamisesta ja palvelusuhdelajien muutoksista tehdään erillinen hallintopäätös.

Työohjelma I/2022

Työohjelma 1/2022 hyväksyttiin ja ohjelman hankkeet saivat aloitusluvan. Työohjelmaan sisältyy muun muassa liikenneväylien saneerausta, Himoksen alueen teiden kunnostamista, hulevesiviemäreiden rakentamista sekä leikkikenttien parantamista.

Kevään 2022 kokousaikataulu

Kaupunginhallitus
17. tammikuuta
31. tammikuuta
7. helmikuuta
14. helmikuuta
7. maaliskuuta
21. maaliskuuta
28. maaliskuuta (tilinpäätös)

Kaupunginvaltuusto
21. helmikuuta
30. toukokuuta (tilinpäätös)

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös