Kaupunginhallituksen päätöksiä 20. syyskuuta 2021

Kaupunginhallitus päätti muun muassa, ettei Jämsän kaupunki valtuuta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä jatkamaan Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa, eikä osallistu tietojärjestelmän kustannuksiin. Jämsän kaupunki kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Esityslista 20.9.2021
 

Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmä
Toimitus- ja palvelusopimusten hyväksyminen ja Aster -yhteistyön jatkaminen

Jämsän kaupunki ei voi valtuuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä jatkamaan Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintaa. Jämsän kaupunki kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Jämsän kaupungilla ei ole nimenomaista velvoitetta osallistua KSSHP:n tietojärjestelmähankinnan kustannuksista vastaamiseen. Edelleen kustannusvastuusta päättäminen olisi ongelmallista toimivaltakysymysten osalta sekä kunnan yleisen toimivallan näkökulmasta.

Talouden toteuma tammi-heinäkuu 2021 / organisaatiotaso

Talouden toteumaraportti 31.7.2021 merkittiin tiedoksi.

Tasaisen kertymän mukaan talouden toteuma seitsemältä kuukaudelta olisi 59 %. Käyttötalous on toteutunut kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Tulojen kertymä on noin 1 milj. euroa edellistä vuotta parempi, mutta menot ovat nousseet lähes 6 prosenttia.

Verotulojen kertymä on ylittynyt talousarvioon nähden. Yhteisöveron lopulliseen kertymään voi vielä vaikuttaa Kaipolan tehtaan sulkeminen viime vuonna.

Talousarvion 2022 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus

Vuoden 2022 talousarvion toimintakatteen perusraamiksi hyväksyttiin 0 % toimialatasolla verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli ja päätti esittelytekstissä mainituista toiminnan kustannuspaineista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Kustannuspaineita aiheuttavat muun muassa oppivelvollisuusiän nosto vuodella, päivähoidon asiakkaiden maksurajojen muutos, sosiaali- ja terveystoimen ulkoistuksen kustannusten nousu ja hoitajamitoituksen vaatimat lisärahoitukset.

Jämsän kaupungin talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti talousarvio on laadinnassa ja lukujen pitää olla järjestelmässä 1.10.2021 kaupunginhallituksen aikataulun mukaisesti.

Lintuvuoren asemakaavan 1. osan muutos

Lintuvuoren asemakaavan 1.osan muutosehdotus päätettiin asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Maanomistaja on tehnyt aloitteen kaavamuutoksen käynnistämisestä osalle hänen omistamalleen kiinteistölle Vuorenalus. Kiinteistö sijaitsee Himoksella Patalahden rannalla osoitteessa Patajoentie 241-243.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy / ylimääräinen yhtiökokous / yhtiökokousedustajan nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläisen Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja esittää Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen Jämsän kaupungin edustajaksi rehtori Antti Mannista.

Keski-Suomen hiihdon maakuntaviesti 2023 / järjestämisoikeuden hakeminen

Jämsän kaupunki hakee Keski-Suomen hiihdon maakuntaviestin 2023 järjestämisoikeutta.

Jämsälle oli myönnetty Keski-Suomen hiihdon maakuntaviestin järjestämisoikeus vuodelle 2021. Vaikean koronavirustilanteen vuoksi kilpailu jouduttiin perumaan vajaa viikko ennen tapahtumaa. Vuoden 2022 Keski-Suomen hiihdon maakuntaviesti järjestetään Konnevedellä.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös