Kaupunginhallituksen päätöksiä 22. marraskuuta 2021

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä. Talousarvio on noin 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Esityslista 22.11.2021 

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 sekä investointiohjelma vuosille 2022-2025

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelmien sekä vuosien 2022 – 2025 investointiohjelman hyväksymistä.

Vuoden 2022 talousarvio on 1.898.350 euroa alijäämäinen. Jämsän kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 3,6 milj. euroa. Vuoden 2023 tilinpäätöksen odotetaan olevan 698.444 euroa ylijäämäinen, joten katettavaa ei kerry taloussuunnitelmavuosina. Vuoden 2022 talousarvio perustuu nykyisiin veroprosentteihin, verotuloennusteisiin ja kuntatalousohjelman mukaisiin valtionosuuksiin.

Talousarviosta on julkaistu erillinen tiedote (linkki).

Investointiosaan hyväksyttiin seuraavat muutosesitykset
1. Paunun tekonurmikenttä – euromääräinen investointiesitys on 125 000 euroa.
2. Vitikkalan risteysalue kunnostaminen siirretään vuodelle 2023. Vehkaojantien kunnostukseen tehdään varaus vuodelle 2022.
3. Lukkoilakodin muutostöihin varataan 25 000 euron määräraha investointiosaan
4. Pakettiautojen hankinta
Kohtaan koneet ja kalusto sekä vesiliikelaitoksen investoinnit lisätään maininta, että pakettiautojen hankinnassa on sähköauto etusijalla. Kaupungin strategiassa on sitouduttu ympäristötekoihin.
5. Päijänrannan asemakaavan suunnitteluun lisätään 50 000 vuodelle 2023

Lotta Ahola ehdotti Ulla Patrosen kannattamana, että Aluelämmön osinkotuottoja arvioidaan 500 000 euroa vuodelle 2022. Pekka Laaksonen ehdotti, että osinkotuottoja arvioitaisiin 800 000 euroa. Ei kannatusta. Äänestys 6-2, 1 tyhjä. Lotta Aholan esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Henkilöstö – ja koulutussuunnitelma 2022 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma 2022

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2022 ja jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma 2022 palautettiin valmisteluun ja käsitellään joulukuun toisessa kokouksessa.

Lausunto ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Jämsän kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että se ei näe tarkoituksenmukaiseksi siirtää ympäristöterveydenhuollon palveluja Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2022 alkaen.

Hyvinvointialueiden perustaminen on laaja kokonaisuus, jota ei tule paisuttaa vapaaehtoisin toimin. Asiaan on tarkoituksenmukaista palata, mikäli lainsäätäjä päättää ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Jämsän kaupungin ei ole syytä kiirehtiä ympäristöterveydenhuollon palvelujen siirtämistä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

Jämsän kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyö- ja kehittämissopimusten hyväksyminen

Jämsän Yrittäjät ry:n sekä Jämsänkosken Yrittäjät r.y.:n kanssa solmittavat yhteistyö- ja kehittämissopimukset hyväksyttiin. Sopimuskustannukset maksetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta.

Kaupunki on neuvotellut yrittäjäyhdistysten kanssa kolmivuotisesta kokeilusta, jossa uudella tavalla pilotoidaan Jämsän kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen välistä yhteistyötä. Kokeilussa edistetään Jämsän ja Jämsänkosken keskusta-alueiden tapahtumien kehittymistä, vakiinnutetaan Jämsän uutta brändiä, sekä kerätään kokemuksia kehittämis- ja kaupunkimarkkinointiyhteistyöstä.

Kehittämissopimuksilla kaupunki sitoutuu yhteensä 22.000 euron vuosittaisiin kehittämisavustuksiin kolmen vuoden ajan.

Yhteistyösopimus ja tukihakemus / erikoispitkien matkojen SM-kilpailujen järjestelyt 15.10.

Jämsän Retki-Veikot ry:lle myönnetään 15 000 euron tapahtuma-avustus suunnistuksen erikoispitkien matkojen SM-kilpailujen järjestämiseen 15.10.2022 sopimusluonnoksen mukaisesti.

Elinvoimaneuvottelukunnan jäsenten valinta

Elinvoimaneuvottelukuntaa täydennetään alkutuotannon edustajalla. Alkutuotannon edustajaksi nimettiin maatalousyrittäjä Kalle Hankamäki.

Kunnallistekniikan työntekijöiden täyttöluvat

Täyttölupa myönnettiin kahdelle kunnallistekniikan työntekijän vakanssille.

Eropyyntö luottamustehtävästä

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Risto Äikkäälle eron uskotun miehen tehtävästä ja
nimeää uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Aluevaalit vuonna 2022 / Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Vaalilautakuntien ja toimikuntien jäsenet nimettiin esityksen mukaisesti.
Kaipolan vaalitoimikuntaan 2 nimettiin Esa Määtän tilalle Anssi Mennala.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös