Kaupunginhallituksen päätöksiä 28. helmikuuta 2022

Jämsän kaupungin markkinointinäkyvyydestä MM-ralleissa tehdään kahden vuoden sopimus Secto Rally Finland tapahtuman kanssa. Kaupunginhallituksen kokoukset voidaan pitää maaliskuun alusta lukien myös lähikokouksina.

Esityslista 28.2.2022

Sopimus yhteistyöstä ja markkinointinäkyvyydestä /Secto-Rally Finland -tapahtuma

Jämsän kaupunki tekee yhteistyötä Secto Rally Finlandin kanssa. Markkinointinäkyvyydestä tehdään kahden vuoden sopimus Secto Rally -Finland -tapahtuman kanssa siten, että kaupunki sitoutuu 30.000 euron rahoitukseen per vuosi, vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 20 000 euron optiosta sopimuksen mahdolliseen laajentamiseen vuonna 2023. Option käyttö arvioidaan vuoden 2022 palautteen perusteella. Matkailu- ja markkinointijohtaja valtuutettiin neuvottelemaan tarkat sopimusehdot AKK Sports Oy:n kanssa.

Päijänteen biosfäärialueen hakemusvalmisteluun osallistuminen

Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU Wisdom koordinoi Päijänne Biosfääriksi -hanketta, jossa Päijänteen alueelle valmistellaan syyskuun .2022 mennessä hakemus Unescon Man and Biosphere -ohjelmaan liittymiseksi.

Tässä vaiheessa Jämsän kaupunki ei lähde mukaan Päijänteen biosfäärialueen hakemusvalmisteluun. Päätös viralliseen hakemusprosessiin sitoutumisesta ja biosfäärialueen toimintaan osallistumisesta tehdään myöhemmin hakemusprosessin edetessä.

Jämsänlaakson Setlementti ry:n välirahoitushakemus

Jämsän kaupungin EU-projektien välirahoituksen periaatteiden perusteella välirahoitusta Jämsänlaakson Setlementti ry:lle ei voida myöntää.

Jämsänlaakson Setlementti ry:lle on myönnetty aikaisemmin välirahoitus Jämsän kaupungilta summaltaan 28 560 euroa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-projektien välirahoituksen periaatteet 2014. Näiden periaatteiden mukaan kullakin yhteisöllä voi kerrallaan olla vain yksi välirahoituslaina kaupungilta.

Kaupunginhallituksen suositus toimielinten kokoontumisiin

Kaupunginhallitus ja muut toimielimet järjestävät kokouksensa 1.3.2022 lukien terveysturvallisesti.
Kokoukset voidaan pitää sähköisesti, hybridinä tai fyysisesti puheenjohtajan päättämällä tavalla. Fyysisesti kokoonnuttaessa noudatetaan yleisiä ohjeita turvaväleistä, maskeista ja muusta hygieniasta. Fyysisiin kokouksiin osallistutaan vain terveenä.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Kaupunginvaltuuston päätökset 21.2.2022 merkittiin tiedoksi ja todettiin, että otto-oikeutta ei käytetä.
Kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden 1 ja 2 osalta valmisteluvastuu on hallintojohtajalla.
1. Järjestöjen toimintaedellytykset varmistettava SoTe -uudistuksen toimeenpanossa
2. Johtamista kehittävä hanke käynnistetään heti ja sen tulee johtaa selkeisiin käytännön toimenpiteisiin

Täyttöluvat

Täyttöluvat myönnettiin seuraaviin tehtäviin
– konsernipalveluiden toimistosihteerin toimi

Perusopetukseen
– Virka-apulaisrehtori, Jämsänkosken yhtenäiskoulu, 1.8.2022-
– Tuntiopettaja (liikunta, terveystieto), Jämsänkosken yhtenäiskoulu, 1.8.2022-
– Luokanopettaja, Kuoreveden koulu, 1.8.2022-
– Lehtori (matematiikka, fysiikka, kemia), Jämsänjoen yhtenäiskoulu, 1.8.2022-

Varhaiskasvatukseen
– varhaiskasvatuksenopettajan toimet (3 kpl) 1.6.2022 alkaen
– varhaiskasvatuksen opettajan toimet (2 kpl) 1.11.2022 alkaen

Sivistyslautakunta myöntää täyttöluvan seuraavalle määräaikaiselle tehtävälle:
– Tuntiopettaja (äidinkieli), Jämsänkosken yhtenäiskoulu, 1.8.2022-31.7.2023

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös