Kaupunginhallituksen päätöksiä 31. tammikuuta 2022

Pääkirjaston, päätearkiston ja toimistojen muuttopalvelut kilpailutetaan. Jämsänmäen vuokrataloja myydään ja puretaan. Yrityskiinteistölle lainaa Paattilantien ja Jalostamontien rakennusten remontteihin. 

Esityslista 31.1.2022 

Muutto-ja kuljetuspalvelujen hankinta

Pääkirjastolle, kaupungin neuvonnalle sekä nuorisotoimelle valmistuvat tilat Forumin liikekeskukseen tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa.

Jämsänkosken virastotalolta vapautuviin tiloihin muuttavat toukokuun 2022 loppuun väistötiloissa toimivia elinvoimatoimialan toimistopalveluja sekä väistössä olevat talouspalvelut. Myös muita pienempiä toimistojen muuttoja muun muassa sosiaali- ja terveystoimen sisällä on tiedossa. Lisäksi päätearkisto on tarkoitus siirtää kevään 2022 aikana Jämsänkosken vanhaan kirjastoon.

Muutto- ja kuljetuspalvelujen hankinnan kilpailutus liittyy edellä olevien muuttojen toteutukseen.
Pääkirjaston, toimistojen ja päätearkiston muuttotyö- ja kuljetusten kilpailutus hyväksyttiin, lisäksi muuttosuunnitelman laatimiseen voidaan hankkia asiantuntijatyötä. Kaupunginjohtaja hyväksyy kilpailutusasiakirjat ennen kilpailuttamista.

Valtionvarainministeriön päätökset valtionosuudesta, verotulomenetysten korvauksesta ja kotikuntakorvauksesta

VvM:n päätökset merkittiin tiedoksi. Oikaisuvaatimuksia ei tehdä.

Peruspalvelujen valtionosuus Jämsän osalta on yhteensä 48.817.717 euroa vuonna 2022.
Veroperustemuutoksista johtuva veromenetysten korvaus on 10.567.077 euroa ja verolykkäysten takaisinperintä -99.085 euroa (sisältyvät valtionosuuksiin). Kotikuntakorvauksen perusosa on 7.452,22 euroa.

Jämsänmäelle myynti- ja purkulupa

Kiinteistö Oy Jämsänmäelle myönnettiin lupa myydä vuokratalo osoitteessa Tuomaankuja 3
sekä purkulupa vuokratalolle osoitteessa Opintie 92, ehdolla, että siihen haetaan ja saadaan ARA:n purkuavustus.

Paattilantien ja Jalostamontien remontteihin lainaa

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy omistaa remonttia vaativat rakennukset Paattilantiellä ja Jalostamontiellä.
Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että valtuusto myöntää Jämsän Yrityskiinteistöille Paattilantien ja Jalostamontien remontteja varten enintään 500.000 euron lainan 5 vuoden maksuajalla.

Rahoitusjärjestely Jämsän Vanhaintuki ry / lyhytaikainen laina

Jämsän Vanhaintuki ry:lle myönnettiin 15.000 euron lyhytaikainen maksuvalmiuslaina. Talousjohtaja neuvottelee yhdistyksen kanssa maksuaikataulun siten, että yhdistys pystyy noudattamaan sitä.

Jämsän Vanhaintuki ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin kanssa vanhusten asuin- ja elinolojen parantamiseksi. Vanhaintuen palvelutaloissa hoivapalvelun järjestää Jämsän kaupunki ja tuottaa Jämsän Terveys Oy. 

Vesihuoltopäällikön viran ilmoittaminen haettavaksi

Vesihuoltopäällikkö jää eläkkeelle kuluvan vuoden elokuun alusta lukien. Vesihuoltopäällikön vakinainen virka ilmoitetaan haettavaksi. Rekrytointiryhmään valittiin vs. kaupunginjohtaja, vs. elinvoimajohtaja ja henkilöstöpäällikkö sekä luottamushenkilöedustajat.

Vesihuoltopäällikkö johtaa liikelaitosjohtajana Jämsän Vesi liikelaitoksen toimintaa. Kaupunginjohtajan alaisena toimivan vesihuoltopäällikön tehtävän täyttäminen on välttämätöntä hyvissä ajoin ennen eläköitymistä riittävän pitkän perehdytyksen varmistamiseksi.

Täyttöluvat

Täyttölupa myönnettiin palveluneuvojan toimelle sekä sosiaaliohjaajan ja tilapalvelupäällikön viroille.

Eronpyyntö luottamustoimista

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Kari Linnalle eron luottamustehtävistä ja valitsee hänen tilalleen varsinaisen jäsenen elinvoimalautakuntaan ja varajäsenen kaupunginhallitukseen.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

– Himos Infra Oy / Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2021
– Ohje / Tartuntatautilain 48 a §:n mukainen rokotussuoja
– Kutsu / kuntapolitiikkatyön julkistamistilaisuus 4.2.2022

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös