Kaupunginhallituksen päätöksiä 4. lokakuuta 2021

Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi sopimuksen terveydenhuoltoalan rekrytointipalveluyrityksen kanssa. Kaupungin hallintoylilääkärin virkaan valittiin määräajaksi Jyri Moilanen. Jämsän Terveys on pyytänyt kaupungilta lisää käyttöpääomaa, asiaa varten nimettiin neuvotteluryhmä. Kaupunginvaltuustolle esitetään noin 1,4 miljoonan euron lisätalousarviota. 

Esityslista 4.10.2021 

Jämsän Terveys Oy:n käyttöpääoman lisäyspyyntö

Kaupunginhallitus keskusteli Jämsän Terveys Oy:n tilanteesta. Jämsän Terveys Oy:n hallituksen päätös käyttöpääoman lisäyspyynnöstä merkittiin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti neuvotteluryhmää selvittämään käyttöpääoman mahdollisen nostamisen tason ja selvittämään yhtiön todellisen taloudellisen tilanteen. Neuvotteluryhmään nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja, talousjohtaja sekä talous- ja suunnittelupäällikkö.

Jämsän Terveys Oy:n hallitus on edellyttänyt yhtiön osakkeenomistajilta osakassopimuksen mukaisen käyttöpääoman maksua yhtiölle. Käyttöpääoman tarve on kaikkiaan 6.000.000 euroa, josta Jämsän kaupungin osuus on 2.940.000 euroa.

Yhtiö vetoaa maksuvaikeuksiin ja oikeusprosessin kestoon kaupungin nostamassa kanteessa. Yhtiön viralliset tilinpäätökset eivät osoita mitään erityistä yhtiön ongelmatilannetta. Käyttöpääoman lisäyksessä olisi tarpeen tietää yhtiön todellinen taloudellinen tilanne useamman vuoden ajalta, joka perustuu yhtiön kirjanpitoon.

Talousarvion muutos 2021

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutoksen vuodelle 2021.

Verrattuna talousarvioon toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan noin 2 milj. euroa ja toimintatulot ovat vähenemässä noin 1 milj. euroa. Investointimeno vuoden 2021 aikana vähentyvät 478 000 euroa. Lisätalousarvio yhteensä on 1 488 500 euroa. Muutoksen jälkeen vuoden 2021 alijäämä olisi – 1.444.196 euroa.

Tarjouskilpailun järjestäminen kahdesta yritystontista

Päätettiin, että tontit 182-4-172-6 ja 182-4-172-7 myydään avoimen tarjouskilpailun perusteella pohjahinnan ylittävän suurimman tarjouksen tehneelle. Tarjouskilpailun pohjahintana on 65 prosenttia vyöhykehinnoittelun mukaisesta kauppahinnasta.

Kyseessä olevat tontit, joiden pinta-alat ovat 3455 m2 ja 3526 m2, sijaitsevat Jämsän IV kauppalanosan asemaakaavan korttelissa 172. Tonttien kaavan mukainen käyttötarkoitus on TP – Pienteollisuusrakennusten korttelialue. Tontit ovat olleet vapaasti myynnissä vyöhykehinnoittelun mukaisella hinnalla. Asemaavan toteutuminen voimassa olevaan vyöhykehinnoitteluun perustuen näyttää epätodennäköiseltä.

Lausunto: Keski-Suomen strategia 2025 – 2050 ja sen ympäristöselostus

Kaupunginhallitus antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon Keski-Suomen strategiaan 2025 – 2050 ja sen ympäristöselostukseen.

Keski-Suomen liitto on pyytänyt lausuntoa Keski-Suomen strategiasta 2025-2050 ja sen ympäristöselostuksesta. Keski-Suomen maakunnan alueiden kehittämisen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja elinympäristön laatua. Lausunto on pyydetty antamaan lausuntopalvelu.fi osoitteessa ja lausunnossa tulee ottaa kantaa useisiin eri kysymyksiin. Jämsän kaupungin lausuntona annettavat vastaukset ovat kokonaan nähtävissä esityslistassa.

Hallin metsästysseuran välirahoituslainan maksuajan jatkaminen

Hallin Metsästysseura ry:lle on myönnetty EU-väliaikaisrahoituksen periaatteiden mukaisesti 28.700 euron laina yhdistyksen lihankäsittely- ja kokoustilojen parantamiseen. Kaupunginhallitus myönsi väliaikaisrahoituslainaan maksuaikaa 31.12.2022 saakka entisin lainaehdoin.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden arviointikriteerit

Osallistuvan budjetoinnin ideoinnin arviointikriteerit hyväksyttiin.

Osallistuva budjetointi (OSBU) on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset päättävät osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttökohteista sähköisen työkalun avulla.

Jämsän kaupunki on osallistunut kuntien digitalisaation yhteishankkeeseen. Hankkeessa on muun muassa mallinnettu osallistuvan budjetoinnin prosessi. Testauksen pohjalta on rakennettu sähköinen työkalu, jota voidaan hyödyntää jatkossa Jämsän kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa. Ideoiden kehittäminen äänestysvaiheeseen edellyttää osallistuvan budjetoinnin ideoiden arviointikriteereistä päättämistä.

Hankkeiden loppuraportti: SOTU – somella tulosta -hanke, #himosjämsä – yritysryhmähanke

Hankkeen loppuraportti merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Hanketoiminnan tuloksena Jämsän alueelle on syntynyt, kehittynyt ja vahvistunut käytäntöön uusi matkailubrändi Himos-Jämsä. Lisäksi seudun sekä toiminnassa mukana olevien yritysten yhteinen ja yrityskohtainen näkyvyys, löydettävyys ja tunnettuus valituissa kohderyhmissä on kasvanut tavoitteellisen markkinoinnin myötä.

Terveytesi Palvelut Oy – rekrytointipalvelua koskevan sopimuksen hyväksyminen

Terveytesi Palvelut Oy:n sopimus hyväksyttiin allekirjoitettavaksi.

Jämsän kaupunki on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja hallintoylilääkärin viran täyttämiseen. Avoin viranhaku ei ole tuottanut tulosta. Vaihtoehdoksi on tarjoutunut yhteistyö terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden työvoiman luovuttamiseen erikoistuneen yrityksen kanssa. Esillä olleista vaihtoehdoista Terveytesi Palvelut Oy:n tarjoutuminen on kokonaistaloudellisesti edullisin, sillä palvelu tuottaa toimitusvarman ratkaisun hallintoylilääkärin rekrytointiin.

Kaupunginhallitus päätti virkasuhteeseen nimeämisestä samassa kokouksessa. Jämsän kaupunki toimii rekrytoitavan henkilön työnantajana ja vastaa hallintoylilääkärin virkasuhteen ehdoista, työsopimuksen solmimisesta sekä kaikista työnantajan velvoitteista.

Hallintoylilääkärin viran määräaikainen täyttäminen

Hallintoylilääkärin virkaan valitaan Jyri Moilanen. Virkasuhde on määräaikainen ja alkaa viimeistään 1.1.2022. Määräaikainen virkasuhde päättyy 31.5.2023. 

Täyttöluvat

Taloussihteerin toimelle myönnettiin täyttölupa ja Linnamäen ryhmäkotiin perustetaan lähihoitajan toimi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös