Kaupunginhallituksen päätöksiä 7. huhtikuuta 2021

Kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat pääsääntöisesti kokoustaneet etänä koronavuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että hallintosäännössä mahdollistettaisiin henkilövaalin suorittaminen sähköisesti.

Hallintosäännön muutos / sähköinen henkilövaali

Voimassa oleva hallintosääntö ei mahdollista suhteellisen tai enemmistövaalin käymistä sähköisesti. Kuntalain mukaan suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin ja vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin (sähköisessä kokouksessa) vain, jos vaalisalaisuus on turvattu. Henkilövaali voidaan käydä myös sähköisesti, mikäli vaalisalaisuus voidaan turvata. Valtuustolle esitetään, että se hyväksyy muutokset hallintosääntöön sähköisessä kokouksessa käytävää henkilövaalia koskien.

Kuhmoisten hammashuollon terveyskeskushammaslääkärin viran täyttölupa

Kuhmoisten terveyskeskushammaslääkärin viralle myönnettiin täyttölupa.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös