Kaupunginhallituksen päätöksiä 7. joulukuuta 2020

Kaupunginhallitus linjasi ylimääräisessä kokouksessaan rakennemuutostilanteen toimenpiteiden edistämisestä.

Esityslista

UPM Kymmene Oyj ilmoitettua elokuussa Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta vuoden 2020 loppuun mennessä kaupunginjohtaja kutsui välittömästi koolle Äkillisen rakennemuutoksen työryhmän. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmä on jatkanut työtään tiiviisti syksyn aikana.

Työryhmän työskentelyn pääpaino on ollut vapautuvan työvoiman uudelleen työllistymisen ja koulutusmahdollisuuksien järjestämisessä, alihankintaverkoston yritysten tarpeiden kartoituksessa ja tuke-misessa sekä Kaipolan tehdasalueesta kiinnostuneiden yritysten kontaktoinnissa ja ohjaamisessa.

Jämsän kaupunginhallitus on syyskuussa hyväksynyt seitsemän eri toimenpidekokonaisuutta sisältävän Jämsän ehdotuksen valtion tukitoimenpiteiksi rakennemuutostilanteessa.

Vaikuttamistyön ja edunvalvonnan tueksi kaupunginhallitus linjasi rakennemuutostyön painopisteitä.

Kaupunginhallitus evästi asian jatkovalmistelun. Elinvoimatoimiala laatii seuraavaan kaupunginhallitukseen esityksen toimenpiteiden prioriteeteista.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös