Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.8.2021

Kaupunginhallitus käsitteli uuden valtuustokauden alkamiseen liittyvät luottamushenkilövaaliasiat osaltaan. Lisäksi päätettiin myöntää Jämsänjokilaakson Setlementti ry:lle välirahoitusta taidetyöpajahankkeeseen ja käsiteltiin Jämsänkosken olympiamitalistien reliefin kohtaloa.

Esityslista

Luottamushenkilöiden vaalit

Ensi maanantaina ensimmäistä kertaa kokoontuvalle uudelle valtuustolle päätettiin ehdotuksista liittyen luottamushenkilövaaleihin. Keskustelujen jälkeen päätökset tehtiin esityslistan pohjaehdotusten mukaisesti.

Lausunto kaupunginvaltuuston hallintosääntöä koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen

Kaupunginhallitus päätti lausunnosta, jossa esitetyillä perusteilla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehty valitus on hylättävä. Myöskään vaadituille päätöksen täytäntöönpanokiellolle ja valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamiselle ei katsota olevan perusteita.

Joonas Valkeajärvi on valittanut ja samalla vaatinut täytäntöönpanokieltoa kaupunginvaltuuston 21.6. tekemään päätökseen hallintosäännön muuttamisesta. Valituksen mukaan päätös on kuntalain ja yhdenvertaisuuslain vastainen, koska uudessa hallintosäännössä kelpuutetaan lautakuntien, johtokuntien ja valvontajaoston jäseniksi vain edellisissä kuntavaaleissa ehdolla olleita henkilöitä, eli rajataan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Jämsänjokilaakson Setlementti ry:lle väliaikaista rahoitusta

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaan hankkeeseen päätettiin myöntää 28 560 euron välirahoitus. Jämsänjokilaakson Setlementti ry:n hallinnoiman hankkeen tarkoituksena on tuottaa liikkuvia taidetyöpajoja eri puolilla Jämsää.

Kuhmoisten kotihoitoon toimen täyttölupa ja nimike-/sekä palvelussuhdemuutos

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimeen sekä hyväksyi sairaanhoitajan toimen muuttamisen asiakasohjaajan viraksi Kuhmoisten kotihoidossa.

Valtuustoaloite 23.9.2019 / Jämsänkosken olympiamitalistien reliefin mahdollinen siirto tai uusiminen

Valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitus päätti antaa teknisen lautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteessa esitetään selvitettäväksi Jämsänkoskella, entisen Koskihotellin alueella sijaitsevan olympiamitalistien reliefin siirtomahdollisuutta tai muistomerkin uusimista kokonaan paremmin saavutettavaan, arvoiseensa paikkaan. Nykyisellään reliefi sijaitsee yksityisalueella, ja hoitamattomassa ympäristössä. Tekninen lautakunta päätyi esittämään, että reliefi jätetään nykyiselle paikalleen ja sinne tehdään opastettu polku Jukka Virtasen pallokentän luota, ja mitalisteille hankitaan myös muistolaatta, joka sijoitettaisiin Jukka Virtasen pallokentän lähistölle.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös