Kaupunginvaltuuston päätöksiä 24.5.2021

Kaupunginvaltuusto erotti nykyisen kaupunginhallituksen tilapäisen valiokunnan esityksestä. Uuden kaupunginhallituksen jäsenet valittiin yksimielisesti. 

Esityslista

Jämsän kaupungin laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus sekä suunnitelma vuosille 2021–2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021–2024 noudatettavaksi strategisena asiakirjana. Katso erillinen tiedote 17.5.2021 (linkki).

Hyvinvoinnin- ja turvallisuuskertomuksen suunnitelmaosion tavoitteet toteutetaan vuosittain talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä. Toteutumisen seuranta tapahtuu tilinpäätösasiakirjoissa. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien hyvinvointi- ja turvallisuustavoitteiden toteutumisen.

Henkilöstökertomus 2020

Henkilöstökertomus tehdään kerran vuodessa. Henkilöstökertomuksesta selviää muun muassa henkilöstömäärät, palkkakustannukset ja terveysperusteiset poissaolot.

Henkilötyövuosia oli vuonna 2020 yhteensä 878,11 htv, joista vakinaisia oli 685,99 htv ja määräaikaisia 192,12 htv. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2020 oli n. 50,27 vuotta. Naisten keski-ikä oli 50,17 vuotta ja miesten 50,73 vuotta. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevista oli naisia 81,9 % ja miehiä 18,1 %. Vanhuuseläkkeelle jäi 22 henkilöä. Vuonna 2020 terveysperusteisia poissaoloja oli 18,88 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti. Koulutuspäiviä oli yhteensä vain 1,4 päivää työntekijää kohti.

Henkilöstökertomus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esittämän vuoden 2020 arviointikertomuksen valtuuston vuoden 2020 talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen siihen tehdyin korjauksin ja täydennyksin.

Tilintarkastusyhteisön toimikauden ja kilpailuttamisen vaihtoehdot ja valmistelu: tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2021 – 2022 (optio vuosille 2023 – 2024)

Jämsän kaupungin tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy:n tilikausille 2021 – 2022. Sopimussuhde syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.
Tilintarkastuspalvelujen hankintaan sisältyy kahden vuoden optio tilikausille 2023 – 2024.
Lisäksi kaupunginvaltuusto ohjeisti kaupunginhallitusta edelleen ohjeistamaan Jämsän kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n tilikausille 2021-2022.

Tilapalveluiden kunnossapidon määrärahojen ylityslupa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen yleiskatteisena lisämäärärahana ao. talousarviokohdille siten muutettuna, että Ryönintien liittymän hinta budjetoidaan investointiosaan.

Ympäristöluvassa n:o 172/2020 määrätyn vakuuden toimittaminen

Valtuusto hyväksyi 244.000 euron pankkitakauksen Metsä-Kivelän kaatopaikan jälkihuoltoa varten. Vakuus korvaa kaupunginvaltuuston aikaisemmin asiasta tekemän omavelkaisen takauksen.

Päijänrannan tilusvaihtosopimus

Valtuusto päätti, että kaupunki tekee määräalan 182-422-1-27-M501 omistajan kanssa tilusvaihtosopimuksen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tilusvaihto tehdään siten, että maanvaihdon jälkeen kaupunki omistaa neljä rantatonttia Siikaharjuntien alkupäästä ja Himos-Päijänne Kiinteistöt Oy kuusi rantatonttia Siikaharjuntien loppupäästä.

Valtuustoaloite 7.12.2020: Kiinteistöjä omistaville jämsäläisyhdistyksille koronatukea

SDP:n valtuustoryhmä on esittänyt joulukuussa 2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Jämsän kaupunki tukisi kiinteistöjä omistavia jämsäläisiä yhdistyksiä koronapandemian aiheuttamien tappioiden osalta.

Annetussa laajassa selvityksessä todetaan muun muassa, ettei kaupunki ei ole varautunut avustamaan kiinteistöjä omistavia jämsäläisiä yhdistyksiä koronapandemian aiheuttamien tappioiden osalta. Sivistystoimen avustuksiin varatut määrärahat eivät riitä kattamaan yhdistysten arvioimia tulomenetyksiä. Näiden määrärahojen käyttö ko. käyttötarkoitukseen vaatisi erillisiä päätöksiä ja muuttaisi avustusten myöntämisen perusperiaatetta.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Tilapäisen valiokunnan loppuraportin valmistelu: Loppuraportin hyväksyminen / Päätösehdotus kaupunginvaltuustolle

Kaupunginvaltuusto päätti valiokunnan esityksen mukaisesti (äänestys 33-10).

1.kaupunginhallitus on menettänyt valtuuston luottamuksen loppuraportissa esitettyjen johtopäätösten perusteilla;
2.erottaa kuntalain 34 §:n nojalla kaupunginhallituksen;
3.totesi, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes toimeen on valittu toinen henkilö;
4.antoi kaupunginhallituksen tehtäväksi päätöksen toimeenpanon.

Ehdollinen päätösehdotus: uuden kaupunginhallituksen vaali

Kaupunginvaltuusto valitsi uudet kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet sekä puheenjohtajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varapuheenjohtajien lukumääräksi päätettiin kaksi.

Uuden kaupunginhallituksen jäsenet ja puheenjohtajat:

Puheenjohtaja SDP, Jorma Poti, varajäsenen Mikko Laitinen
I varapj. Uusi Suunta, Eero Hakonen, varajäsen Katja Minkkinen
II vara pj. Kokoomus, Lotta Ahola, varajäsen Tarmo Konstari
jäsen, SDP, Ulla Patronen, varajäsen Tuula Peltonen
jäsen, SDP, Sanna Rajala, varajäsen Pekka Pasanen
jäsen, Keskusta, Leena Pärnäjärvi, varajäsen Mika Kyrö
jäsen, Uusi Suunta + Keskusta, Timo Salokorpi, varajäsen Tarja Uusipaasto
jäsen, Perussuomalaiset, Jukka Haaparanta, varajäsen Eila Sahala
jäsen, Vasemmisto, Markku Kankainen, varajäsen Arja Paakkanen 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös