Kaupunginvaltuuston päätöksiä 25. lokakuuta 2021

Jämsän tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin ei korotuksia ensi vuodelle. Kaupunginvaltuusto päätti säilyttää veroprosentit ennallaan. Talousarvion 2021 muutos hyväksyttiin. 

Esityslista

Talousarvion muutos 2021

Talousarvion muutos vuodelle 2021 hyväksyttiin.

Verrattuna talousarvioon toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan noin 2 milj. euroa ja toimintatulot ovat vähenemässä noin 1 milj. euroa. Investointimenot vuoden 2021 aikana vähentyvät 478 000 euroa.
Lisätalousarvio yhteensä on 1 488 500 euroa. Muutoksen jälkeen vuoden 2021 alijäämä on – 1.444.196 euroa.

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2022

Vuoden 2022 kunnallisveroprosentiksi päätettiin 21 %.

Jämsässä on nostettu tuloveroprosenttia vuodelle 2009 0,5 % ja vuodelle 2010 1,5 %-yksikköä. Tällä hetkellä Jämsän veroprosentti on 21 % ja efektiivinen veroaste noin 15 %.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

Kiinteistöveroprosentit hyväksyttiin ja ne säilyvät entisen suuruisena.

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
– rakennukset 1,00 %
– maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Vakuus Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueen kaatopaikan laajennusalue 2:n toiminnan aloittamiseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksissä on määrätty Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueen vakuuksien asettamisesta Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Metsä-Kivelän uuden lisäalueen pohjan vakuudeksi asetettiin 310.000 euroa Keski-Suomen Elinkeino- ja ympäristökeskukselle. Vakuus on voimassa toistaiseksi.

Aiemmin annettua 654.300 euron vakuutta voidaan jatkaa enintään kolme kuukautta ja enintään mainitulla summalla kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että tarvittavista vakuuksista neuvotellaan alueen toimijan, kaupungin ja ELY keskuksen välillä tarpeeksi ajoissa siten, että toiminta ei häiriinny lupaehtojen vakuuksien asettamisen prosesseista johtuen.

Eropyynnöt luottamustehtävistä

Jukka Aurekselle myönnettiin ero varavaltuutetun ja tarkastuslautakunnan varajäsen tehtävästä,
Uudeksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan nimettiin Sami Äikäs.

Jan-Erik Merihongalle myönnettiin ero kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä.
Uudeksi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi nimettiin Taika Ohlin.

Valtuustoryhmien muodostamisesta ilmoittaminen

Kaupungin hallintosäännön mukaisesti valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.10.2021 ilmoituksen jättivät:

SDP valtuustoryhmä
Uusi Suunta valtuustoryhmä
Vasemmisto valtuustoryhmä
Vihreiden valtuustoryhmä

Kokouksessa jätetyt aloitteet:

– Konserniohjeen päivittäminen
– Matka-autoilun parkin perustaminen
– Vaihtoehtoinen liikenneturvallisuutta parantava hanke
– Tilinpäätöslaskelmien esittäminen selkeässä muodossa

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös