Kaupunginvaltuuston päätöksiä 8. huhtikuuta 2021

Kaupunginvaltuusto päätti ylimääräisessä kokouksessaan hallintosäännön muutoksesta sekä tilapäisen valiokunnan perustamisesta kaupunginhallituksen erottamiseksi.

Esityslista (linkki)

Hallintosäännön muutokset koskien sähköistä henkilövaalia

Voimassa olevassa hallintosäännössä ei ole määräyksiä sähköisestä henkilövaalista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset hallintosääntöön sähköisessä kokouksessa käytävää henkilövaalia koskien.

Tilapäisen valiokunnan perustaminen kaupunginhallituksen erottamista varten

Kuntalain mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Päätöksen tekemiseen tarvitaan valtuuston enemmistöpäätös. Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava sitä varten tilapäinen valiokunta, jonka on valmisteltava asia.

Pekka Kataja teki vastaesityksen, ettei valiokuntaa perusteta. Esitystä kannattivat Niittymaa, Kotiaho, Haaparanta, Koskela, Kankainen, El Sayed, Kokko, Paakkanen, Laaksonen, Peltonen, Nieminen ja Salokorpi.

Kaupunginvaltuusto äänesti valiokunnan perustamisesta.
Jaa (27): Alkuperäinen päätösehdotus – Ei (16): Kaupunginvaltuusto ei perusta tilapäistä valiokuntaa.

Kaupunginvaltuusto päätti
– asettaa keskuudestaan kuntalain 35§ tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa,
– valita tilapäiseen valiokunnan jäseniksi seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Jäsenet ja varajäsenet: 

Suosaari Voitto, varalla Matti Similä
Aaltonen Eija, varalla Perälä Risto
Kokko Jyrki, varalla Minkkinen Katja
Kataja Pekka, varalla Viinijärvi Mira
Eero Peltola, varalla Veli-Markku Nieminen
Peltonen Sirpa,  varalla Parkkonen Maritta
Peutere-Heikka Saara, varalla Vierinen Anna-Kaisa

Kaupunginvaltuusto nimesi varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi Voitto Suosaaren ja varapuheenjohtajaksi Eija Aaltosen.

Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös