Kaupunginvaltuuston päätöksiä 9. marraskuuta 2020

Vuoden 2021 veroprosentit säilyvät Jämsässä nykyisen suuruisena. Hulevesimaksusta luovutaan. Valtuusto järjestettiin etäkokouksena koronatilanteen vuoksi. Kokousta on voinut seurata suorana lähetyksenä kaupungin verkkosivujen kautta.

Esityslista

Hallintosäännön muuttaminen: § 29 Teknisen lautakunnan tehtävät ja erityinen toimivalta sekä yhdyskuntatoimen viranhaltijan ratkaisuvalta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat hallintosäännön muutokset
– Hallintosäännön 29 §, poistetaan kohta 14
– Maankäyttöinsinöörin 1 ratkaisuvaltaan lisätään kohta 6) päättää erillisestä tonttijakojen hyväksymisestä, muuttamisesta ja kumoamisesta MRL 79 § ja 80 § mukaisesti.

Talousarvion muutos II /2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn talousarviomuutoksen II vuodelle 2020.
Lisätalousarvion toimialakohtaiset ja tulosalueittaiset määrärahamuutokset on esitetty yksityiskohtaisesti. esityslistan liitteenä. Kaupungin ja liikelaitosten lisätalousarvio II:n tulos vuodelta 2020 on positiivinen 1,7 milj. euroa.

Vastaus kuntalaisaloitteeseen hulevesimaksusta luopuminen

Jämsän kaupungille on jätetty 1865 allekirjoittajan kuntalaisaloite koskien hulevesimaksusta luopumista.

Tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Jämsän kaupunki antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa, että hulevesimaksusta luovutaan. Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että hulevesimaksusta luovutaan.

Valtuuston kokouksessa Leena Pärnäjärvi esitti, että hulevesimaksuista ei tule luopua, vaan jatkaa korjatuilla – huojennetuilla maksutaulukoilla. Esityksessä muistutettiin, että hulevesiasiat ovat lakisääteinen velvoite kunnille. Hulevesistä tulee kustannuksia ja kustannukset tulee kunnan jotenkin kattaa, ainut oikea tapa on hulevesimaksu. Keskustan valtuustoryhmä esitti, että kohtuullistetut hulevesimaksut säilytetään ja että kuntalaisaloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Äänestys: 23 – 19

Kaupunginvaltuusto päätti, että hulevesimaksusta luovutaan vuodesta 2021 lukien.

Valtuustoaloite / hulevesimaksusta luopuminen ym.

Jämsän kaupungille jätetyssä valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuuston aiempi päätös hulevesimaksun käyttöönotosta perutaan, hulevesimaksusta luovutaan ja hulevesimaksun jo suorittaneille maksut palautetaan täysimääräisesti. Lisäksi esitetään, että Jämsän kaupunki selvittää mikä olisi kestävä ja oikeudenmukainen tapa kehittää ja rahoittaa kaupungin hulevesijärjestelmää.

Leena Pärnäjärvi ja keskustan valtuustoryhmä esittivät kuten kuntalaisaloitteen kohdalla koskien hulevesimaksusta luopumista, ettei hulevesimaksusta luovuta. Äänestys: 23 – 19.

Kaupunginvaltuusto päätti, että hulevesimaksusta luovutaan vuodesta 2021 lukien.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto päätti kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 seuraavasti:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
– rakennukset 1,00 %
– maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2021

Valtuusto päätti vuoden 2021 kunnallisveroprosentiksi 21 %.

Pääomalainan maksuajan jatkaminen / Jämsän Yrityskiinteistöt Oy

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n pääomalainaa, 756.845,67 euroa, lisättynä 18.12.2020 maksamattomilla koroilla, muutoin entisin velkakirjan ehdoin 18.12.2030 saakka. Pääomalainasta tehdään uusi velkakirja.

Antolaina / Jämsän Yrityskiinteistöt Oy, Myllymäki I

Valtuusto myönsi Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 1 miljoonan euron antolainan kaupunginhallituksen määritellyin ehdoin ja edellytyksin. Lainan korko euribor 6 kk + 1 %, aina kuitenkin vähintään 1 %, laina-aika 15 vuotta.

Jämsän Yrityskiinteistöt /takaus /Juustotien hallin laajennus

Valtuusto myönsi Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 2.400.000 euron takauksen Juustotien teollisuushallin laajennukseen ja korjaukseen otettavalle 15 vuoden lainalle. Takausprovisio on 0,5 %.

Eropyynnöt luottamustehtävistä

Valtuusto myönsi kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen Jaakko Lajuselle ja varavaltuutettu ja keskusvaalilautakunnan jäsen Pirjo Lindemanille eron luottamustehtävistä. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan valittiin Lauri Viitanen. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi keskusvaalilautakuntaan valittiin Merja Hiljanen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Metsä-Kivelän toimintojen kilpailuttaminen

Valtuustoaloitteessa on esitetty muun muassa, että väliaikainen sopimus GRK:n kanssa on tehty oudoin perustein ja että markkina-arvon määrittelyssä olisi pitänyt järjestää markkinavuoropuhelu potentiaalisten toimijoiden kanssa. Lisäksi esitetään, että elinkeinopoliittinen näkökulma olisi pitänyt huomioida ja paikallisten yritysten toimintaedellytykset selvittää.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että neuvotteluja jätteenkäsittelyalueen toiminnan edelleen kehittämisestä on käyty GRK:n kanssa kevään 2018 aikana. Jämsän kaupungin kannalta sopimus oli kannattava, sillä sopimuksella GRK sitoutui sulkemaan kaatopaikan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla omalla kustannuksellaan ja maksamaan kaupungille vuosivuokraa alueen käytöstä. Asiaa on käsitelty julkisesti useita kertoja ja valmistelu näyttäytyy käytettävissä olevan tiedon pohjalta perusteellisena, eri näkemyksiä selvittävänä ja liikelaitoksen johtokunnan johtamana prosessina, jossa muun muassa ympäristövelvoitteisiin, markkinaehtoisuuteen ja Jämsän kaupungin etuun on suhtauduttu vakavuudella. Valtuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös