KHO: Kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakua ei tutkita

Korkein hallinto-oikeus ei tutki purkuvaatimushakemusta koskien kaupunginhallituksen Aluelämmölle myöntämää lupaa osallistua Fennovoima Oy:n Hanhikivi I – ydinvoimalaitoshankkeeseen. Kaupunginhallituksen myöntämä lupa Aluelämmölle ei ollut valituskelpoinen.

Muutoksenhakua kaupunginhallituksen päätökseen olivat hakeneet valtuutettu Seija El Sayed asiakumppaneineen.

Mistä kyse?

Jämsän Aluelämpö Oy:n hallitus pyysi kaupunginhallitukselta vuonna 2015 lupaa osallistua ydinvoimalaitoshankkeeseen osakkeenomistajana. Aluelämpö on ennakkoon lupaa pyytäessään toiminut kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Muutosta hakeneet valtuutetut ovat perustelleet hakemustaan sillä, että sijoitushankkeen osakassopimuksen vastuut eivät ole olleet riittävällä tavalla hakijoiden tiedossa aiemmin eikä muutoksenhaku säännönmukaisessa järjestyksessä ole ollut mahdollista. Lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymää hanketta on pidetty muun muassa riskialttiina.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perusteissa todetaan muun muassa, että kaupunginhallitus ei ole voinut antaa kuntakonserniin kuuluvan yhteisön toimielimelle oikeudellisesti sitovia määräyksiä. Jämsän kaupunginhallituksen päätöksellä ei ole siten voitu oikeudellisesti sitovalla tavalla määrätä kaupungin hallinnosta erillisen osakeyhtiön toiminnasta.

Kaupunginhallituksen päätös, jolla se on myöntänyt Aluelämmölle luvan osakesijoitukseen, on ollut kyse konserniohjeeseen liittyvästä valmistelusta. Se ei ole sisältänyt ratkaisua, josta voisi valittaa. Päätöksen sijoittamisesta tekee aina osakeyhtiö itse.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ari Luostarinen p. 040 593 4655

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös