Kiinteistöveroselvityshanke on käynnistynyt

Jämsän kaupunki teettää asiantuntijapalveluna kiinteistöveroselvityksen koko kaupungin alueelle. Kiinteistöveroselvitys käynnistyy helmikuussa 2021 ja on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Selvityksen tavoitteena on löytää mahdollisimman kattavasti kaupungin alueella olevat, kiinteistöveron piiristä puuttuvat rakennukset ja selvittää olemassa olevien rakennusten ajantasaiset tiedot. Samalla kaupungin rakennus- ja huoneistorekisteri päivitetään. Selvitettäviä tietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joilla on vaikutusta kiinteistöveron määräytymiseen. Selvitykseen sisältyvät myös maastotyöt.

Monet kaupungit ja kunnat ovat teettäneet vastaavia selvityksiä lähivuosina. Jämsän kohdalla kyseessä on ensimmäinen koko kaupunkia koskeva selvitys. Selvitystarpeelle on monta syytä. Jämsä on ollut mukana useissa kuntaliitoksissa, joiden yhteydessä rekistereiden yhdistämisessä on voinut tapahtua virheitä. Lisäksi aikojen saatossa erityisesti vanhoja rakennuksia on voinut jäädä kokonaan merkitsemättä rekisteriin.

Selvityksessä käytetään ensisijaisena lähteenä kaupungin ja eri viranomaisten rekistereitä. Tietokantoihin tehdään ristiajoja eroavaisuuksien havaitsemiseksi. Apuna voidaan käyttää myös ilmakuvia ja maastokäyntejä.

Kiinteistöveroselvityshankkeen tarjouskilpailu järjestettiin 5.10. – 26.10.2020 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävää tarjousta. Tarjouksia vertaillessa huomioitiin hinnan lisäksi mm. tarjoajien pätevyys, kokemus sekä hankesuunnitelman sisältö. Jämsän kaupungin Tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 26.11.2020 palveluntarjoajaksi KPMG Oy Ab:n.

Tekninen lautakunta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös