Korona-aika näkyy kouluterveyskyselyn tuloksissa

Joka toinen vuosi tehtävästä kouluterveyskyselystä selviää, että Jämsän koululaisten ja opiskelijoiden koulu-uupumus on lisääntynyt jonkin verran edelliseen kyselyyn verrattuna. Lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden osalta muutos on suurin. Heistä lähes joka kolmas kokee koulu-uupumusta, kun vielä edellisessä kyselyssä luku oli alle 11 prosenttia. Uupumusasteista väsymystä kokee 42 prosenttia nuorista. Samalla lukiolaisten riittämättömyyden tunne on kasvanut 22 prosentista lähes 37 prosenttiin.

Uupumuksen tunteet ovat lisääntyneet myös peruskoulun 8. ja 9. luokilla, mutta eivät yhtä paljon kuin lukiolaisilla. Yläkoulun vastaajista lähes 23 prosenttia tuntee koulu-uupumusta, kun kaksi vuotta sitten luku oli 16 prosenttia. Joka kolmas vastaajista kokee koulutyössä uupumusasteista väsymystä ja lähes 28 prosenttia riittämättömyyden tunnetta.
Jämsän alakoulujen 4. ja 5. luokkalaisista koulu-uupuneita on reilut 13 prosenttia. Ikäluokasta lähes 80 prosenttia pitää koulunkäynnistä.

– Lisääntynyt koulu-uupumus johtuu ainakin osittain koronasta. Esimerkiksi lukiossa oli lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 40 etäopetuspäivää. Opiskeluhuollon palveluja on lisätty ja hyvää on se, että nämä palvelut on myös löydetty, toteaa johtava rehtori Juha Damskägg.

Harrastaminen aktiivista
Vastapainoa koulutyölle saadaan harrastuksista. Alakouluikäisistä vajaat 82 prosenttia harrastaa jotain vähintään kerran viikossa. Yläkoulu- ja lukio-ikäisillä harrastaminen kuuluu lähes jokaisen elämään. Yläkoululaisista 94 prosenttia harrastaa jotain viikoittain, lukiolaisista jopa 97 prosenttia.

Yläkoululaisista ja lukiolaisista noin kolmasosa lukee kirjoja omaksi ilokseen ja viidesosa osallistuu kuukausittain yhdistys- tai järjestötoimintaan. Kulttuuria tai taidetta harrastaa viikoittain 66 prosenttia lukiolaisvastaajista, yläkoulun puolella luku on hieman alle 48 prosenttia. Alakoulun vastaajista jopa 80 prosenttia viihtyy joka viikko kulttuuri- tai taideharrastuksissa. Omatoimista liikuntaa harrastaa viikoittain 80 prosenttia yläkoululaisista ja lukiolaisistakin lähes yhtä moni (75 prosenttia).

Näin tuloksia hyödynnetään
Kouluterveyskyselyn tuloksia käydään huolellisesti läpi Jämsän kaupungin sivistystoimessa ja etsitään ratkaisuja lasten ja nuorten tukemiseen. Myös hanketoiminnan rahoitusta on kohdennettu ja pyritään jatkossakin kohdentamaan niin, että esiin tulleisiin haasteisiin pystytään vastaamaan.

Harrastusten ulottaminen mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle on tärkeää. Tässä keinoina ovat muun muassa koulujen kerhotoiminnan monipuolistaminen ja harrastamisen Suomen mallin käyttöönotto. Yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa toiveiden kartoittamiseksi on paikallaan.

Jämsän sivistyslautakunta tutustui kouluterveyskyselyn tuloksiin kokouksessaan 3. helmikuuta.

Laajasti elämän eri osa-alueita käsittelevään kouluterveyskyselyyn vastasivat 4.-5.-luokkien, 8.-9.-luokkien sekä lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat.

Lisätietoja: Johtava rehtori Juha Damskägg p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös