Koronavaikutusten tasoittamiseen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen laajentamiseen haetut valtion erityisavustukset vuosille 2021- 2022

Jämsän kaupunki on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022. Jämsän kaupungin sivistyslautakunta käsitteli hakemuksia kokouksessaan 26.8.2021.

Valtionavustuksen tavoitteena on parantaa lasten kehityksen ja oppimisen edistämistä sekä tuen toteutumista varhaiskasvatuslain perusteiden mukaisesti. Esi- ja perusopetuksessa valtionavustuksen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten edellytyksiä jatkaa oppimista perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vuosina 2021 ja 2021. Valtionavustus on tarkoitettu koronapandemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Jämsän kaupunki on hakenut koronavaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa yhteensä 814 000 €. Hakemuksen mukaan avustuksen avulla palkattaisiin ryhmänohjaajia varhaiskasvatukseen, resurssiopettajia perusopetukseen, opinto-ohjaajia tekemään tehostettua oppilaanohjausta, koulunkäynninohjaajia ja nuoriso-ohjaajia tueksi oppilaille koulun arkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti haettavaksi valtion erityisavustuksen oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen vaatimiin toimenpiteisiin esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022. Avustuksen käytön tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää koulupsykologien ja koulukuraattoreiden palkkaamiseen yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseksi.

Jämsän kaupunki haki oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen laajentamiseen valtion erityisavustusta 84 000€. Avustuksen avulla palkattaisiin yksi koulupsykologi ja yksi koulukuraattori yhteisesti esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen oppilaitokseen (Gradia Jämsä).

-Arvioimme, että avustusten avulla pystyisimme paikkaamaan pitkittyneen korona-ajan aiheuttamia vajeita oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa sekä oppimisessa. Lisäksi jatkaisimme aiempien hankkeiden aikana hyväksi todettuja toimintatapoja esimerkiksi koulun nuorisotyössä sekä samanaikaisopetuksessa. Päätökset hakemuksista tulevat myöhemmin ja niistä tiedotamme erikseen, toteaa kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen, p. 040 7514 731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös