Koulukorttelin suunnittelu on käynnistetty!

Jämsän kaupunki on käynnistänyt ydinkeskustassa sijaitsevan, maauimalan alueeseen kytkeytyvän Koulukorttelin kehittämisen. Alueen kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää löytää uusia, alueelle sopivia kehittämisideoita ja innostuneita toimijoita. Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan alueen potentiaalia ja kiinnostusta yhdessä konsulttina toimivan Swecon kanssa. Kevään aikana suunnittelualueen kehittämiseksi muodostetaan yhteisen ideoinnin ja toimijahaastattelujen perusteella suunnittelualueen vaihtoehtoisia toteutuskonsepteja sekä lopuksi valitaan alueen kehittämistä parhaiten edistävä konsepti. Valitusta konseptista laaditaan havainnollistava yleissuunnitelma.

Nyt etsimme Jämsän koulukorttelin kehittämisestä kiinnostuneita potentiaalisia toimijoita alueelle. Ilmaise kiinnostuksesi osallistua alueen kehittämiseen, 16.5.2021 mennessä, vastaamalla alla olevasta linkistä löytyvään kyselyyn. Kontaktoimme yhteystietonsa jättäneitä toimijoita. Haastattelut toteutetaan toukokuun 2021 aikana mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tai puhelinhaastatteluina.

Linkki kyselyyn: https://zef.fi/s/vk49hvfn/

Kartta suunnittelualueesta

Kartta suunnittelualueesta

Lisätietoja:

Jämsän kaupunki, maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm, p. 040 838 0122, rainer.nyholm@jamsa.fi

Sweco, kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä, p. 040 531 4481, kimmo.vahajylkka@sweco.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös