Kuuden henkilön kokoontumisrajoitus voimaan

Kokoontumisrajoitus pienenee Jämsässä kymmenestä henkilöstä kuuteen henkilöön kuluvan viikon torstaista lukien.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon on 9.3. päättänyt kokoontumisrajoituksesta koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvia kuntia. Päätöksellä kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 11.3. – 31.3.2021.

Turvavälit asiakastiloissa säilytettävä

Aluehallintoviraston päätöksessä on uusia velvoitteita yleisö- ja asiakastiloja varten. Velvoitteet koskevat kaikkia alueen toimijoita. Toimijat velvoitetaan huolehtimaan, että yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, tiloja käyttävillä on tosiasiallinen mahdollisuus turvavälien säilyttämiseen. Lisäksi tiloissa on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, toimintaohjeet riittävästä etäisyydestä, käsien puhdistamisesta ja muista tartuntojen leviämistä estävistä käytänteistä. Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheiluun eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

AVI:n päätös 9.3.2021 perusteluineen (pdf)

Linkki Aluehallintoviraston verkkosivuille

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös