Kysely: Lapset ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon

Jämsäläislapset ovat varsin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Tämä selvisi päiväkoti-ikäisille tehdystä kyselystä. Lapsista lähes 80 prosenttia tulee päiväkotiin mielellään. Hoitolasten mielestä aikuiset ovat kivoja (86 prosenttia vastaajista) ja heiltä saa tarvittaessa apua ja lohdutusta (87 prosenttia). Lapsista 94 prosenttia kertoi, että heillä on päiväkodissa kavereita. Tarjotusta ruuasta piti 77 prosenttia vastaajista.

Kysely toteutettiin Mitä pidät päiväkodista -pelin avulla. Vastaukset saatiin 365 lapselta.

Sähköpostitse huoltajille tehtyyn kyselyyn vastasi sen sijaan vain 75 henkeä, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Kyselyyn vastanneet vanhemmat olivat kokonaisuutena tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Vastaajista lähes kaikki (97 prosenttia) koki, että heidän lapsensa on mieleisessä varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa. Yli 90 prosenttia koki saavansa riittävästi tietoa lapsensa päivän kulusta tuonti- ja hakutilanteissa. Lähes 90 prosenttia koki, että varhaiskasvatuksessa on riittävästi pysyviä ihmissuhteita.

– Varhaiskasvatuksesta eri tahoilta saatu palaute on tärkeää, jotta toimintaa voidaan kehittää sekä edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia varhaiskasvatuslain mukaisesti, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös