Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan 1.8.2021 alkaen

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.5.2021 Jämsän kaupungin lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman. Opetushallituksen v. 2019 loppupuolella hyväksymien lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Lukion paikallista opetussuunnitelmaa on laadittu lukion LOPS-työryhmässä ja aineryhmittäin. Lisäksi on järjestetty erillisiä opetussuunnitelmailtapäiviä, joissa on ollut mukana opiskelijoiden edustajia. 
 
Opetussuunnitelman työversio julkaistiin 26.4.2021. Opetussuunnitelma on lähetetty kommentoitavaksi mm. lukion opiskelijoille ja huoltajille, perusopetuksen 7.-9. luokkien oppilaille ja huoltajille sekä paikallisille yrittäjäjärjestöille.
 
Uuden opetussuunnitelman olennaisemmat muutokset ovat:
1. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet.
2. Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille.
3. Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä.
4. Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan.
5. Opinnot arvioidaan opintojaksoittain.
6. Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville.
6. Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän.
 
– Muutoksiin sisältyvä kattavampi ja pidempiaikainen opinto-ohjaus ja tuki on varmasti hyvä asia huomioiden oppivelvollisuuden pidennys ja myös suurempi painotus suhteessa ympäröivään maailmaan, esimerkiksi kansainvälisyys-, työelämä-, ja yritysyhteistyöhön ovat hyviä linjauksia, toteaa lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg.
 
Lisätietoja: lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604
 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös