Lukuvuoden 2021-2022 esiopetuksen järjestäminen Länkipohjan osalta valmistellaan uudelleen

Jämsän sivistyslautakunnan käsitteli kokouksessaan 26.5.2021 esiopetuksen järjestelyjä Länkipohjan päiväkodissa olevien esiopetusikäisten lasten osalta lukuvuonna 2021 – 2022. Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen muutti keskustelun aikana ehdotustaan ja ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Tämä tuli myös lautakunnan päätökseksi.

Käsittelyssä olleessa asiassa kolmen (3) esioppilaan esiopetus oli valmisteltu järjestettäväksi Hallin päiväkodin Vinkojen ryhmässä; ryhmän koko yht. 11 esioppilasta.

Kyseessä olevat esioppilaat tarvitsevat myös täydentävää varhaiskasvatusta, joka oli tarkoitus järjestää edelleenkin Länkipohjan päiväkodissa. Esioppilaiden kuljetus Halliin ja takaisin oli valmisteltu tapahtuvaksi kaupungin järjestämällä kuljetuksella.

Järjestelyn perusteet olivat pedagogiset: hyvin pieni ryhmä vaikuttaa pedagogiseen toimintaa ja tavoitteiden toteutumiseen. Esiopetuksen keskiössä on mm. monipuolisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Tällöin saman ikäisten lasten vertaisryhmä on avainasemassa.

Käsittelyssä olleella asialla ei arvioitu olevan vaikutusta Länkipohjan päiväkodin eikä myöskään koulun toimintaan.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös