Matkailustrategia käynnistyy

Himos-Jämsä -matkailustrategian valmistelu on käynnistynyt. Matkailun toimintaympäristö on koronaepidemian myötä olennaisesti muuttunut ja matkailutrendit ovat muutoksessa. Strategiatyön myötä pohdimme yhteisesti keskeisten matkailuyritysten, luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa mikä on isossa kuvassa tavoitteemme, millä menestystekijöillä markkinaosuuksia voitetaan ja millä keinoilla kasvua Himos-Jämsän -matkailualueella saavutetaan.

Matkailustrategiatyössä yhteistyökumppanimme on matkailun asiantuntijayritys Flowhouse Oy. Matkailustrategiatyö on osa Himos-Jämsä -matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanketta, josta toinen kehittämistoimenpide kohdentuu seudun reitistö- ja opastussuunnitelman toteuttamiseen. Hankkeen rahoitus on AKKE-rahoitusta (Keski-Suomen liiton kautta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen liittyvää rahoitusta).

 Himos-Jämsä -matkailustrategia valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä. Sen keskeiset painopisteet ovat digitaalisuus, saavutettavuus, vastuullisuus ja kilpailukyvyn vahvistaminen, tiedolla johtaminen, verkostot ja yhteistyö. Matkailustrategia laaditaan vuosille 2022 – 2026.

– Vuorovaikutuksessa tehty strategiatyö on lähtökohta yhteiselle kehittämistyölle. Sitoutuminen, eri näkemysten, tiedon ja osaamisen yhdistäminen, toimintaympäristön muutoksen huomioiminen ja toimenpiteiden aikatauluttaminen lähivuosille, viitoittavat meidän yhteisen matkailun kehittämisen tahtotilan ja suuntaviivat. Strategiatyöllä haemme vahvaa pohjaa matkailualan kasvulle ja kehittämiselle, toteaa matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén.

– FlowHousen Miikka Raulo kannustaa alueen matkailutoimijoita liittymään mukaan tekemään yhteispäätöksiä. Matkailu on ollut yksi koronavaikutusten suurimmista kärsijöistä. Yritysten kassat ovat nyt tyhjiä ja uudelleen käynnistyvään matkailukysyntään reagointi onnistuu vain seututason yhteistyön ja Himos-Jämsän pk-yritysten tarpeisiin kohdennetun toiminnan kautta. Meidän tulee strategiatyössä katsoa tulevaisuuteen, mutta myös löytää nopeita ratkaisuja yritysten elpymisen tukemiseen. Matkailun elpyminen tulee olemaan Visit Finlandin arvioiden mukaan nopeinta 40 vuoteen, kun patoutunut kysyntä realisoituu, mutta matkustamisen avautuessa koronarajoitteista kilpailu tulee kaikilla markkinoilla olemaan erittäin kovaa. Nouseva kysyntä (mm. lähimatkailu, kestävä matkailu) tarjoaa kasvupotentiaalia Himos-Jämsän matkailuyrityksille.

Lisätietoja:
Matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös