Muutoksia Jämsän kaupungin hallinnoimien tilojen käyttöön

Jämsän kaupungin valmiusjohtoryhmän 31.8.2021 linjausten mukaisesti kaupungin hallinnoimien tilojen käyttöön on tullut muutoksia. Muutosten taustalla ovat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 27.8.2021 tekemä päätös kokoontumisrajoituksista ajalle 30.8.-12.9.2021. Avin  päätöksen mukaisesti on noudatettava THL:n ja OKM:n 31.5.2021 ohjetta   Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (minedu.fi)

 Jämsän kaupungin linjaukset

  • Jämsän kaupungin hallinnoimissa tiloissa käytössä on enintään 75 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäismäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Kaupunki toimittaa harrastus- ja kokoontumistilojen varaajille kutakin kaupungin varattavaa tilaa koskevan enimmäishenkilömäärän.
  • Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on järjestettävä sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.
  • Tartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi, kun ääntä käytetään voimakkaasti esimerkiksi laulettaessa tai huudettaessa sekä ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa maskin käytön ja lähikontaktien välttämisen merkitys korostuu.
  • Toiminnan järjestäjä huolehtii laji-, ryhmä- ja käyttäjäkohtaisten ohjeiden antaminen toimintaansa koskien.
  • Harrastuksiin tulee saapua terveenä ja oireettomana sekä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta. Suositamme kasvomaskin käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille eteis-, aula- ja pukuhuonetiloissa.
  • Yleisissä tiloissa on voimassa maskisuositus, ja toiminnan tulee olla terveysturvallista sekä tartuntatautilain 58c -kohdan mukaista, katso kohta Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset.

– THL:n ja OKM:n ohje edellyttää, että toiminnan luonne otetaan edelleen huomioon tilojen käytössä. Näin ollen esimerkiksi uimahallin kuntouintialtaassa voi uida yhtäaikaisesti 45 henkilöä. Aiemman  kahden metrin turvavälillä henkilömäärä oli 30.  Lukion nykyisessä liikuntasalissa  voi  kokoontua 35 henkilöä harrastamaan liikuntaa yhtäaikaisesti. Aiemman kahden metrin turvavälillä henkilömäärä on ollut 27,  toteaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki. – Pääkirjaston ja omatoimikirjastojen kaikki asiakastilat ovat käytettävissä ja lukupaikkoja on lisätty, kommentoi puolestaan kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen, p.  040 832 1123

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös