Näin sairaanhoitopiirin linjaukset vaikuttavat perusopetukseen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on luopunut tartuntatautilain mukaisten eristyspäätöksien tekemisestä nopeasti heikentyneen koronatilanteen takia. Viime viikon lopulla voimaan astunut muutos tarkoittaa käytännössä, että tartunnan saaneen tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

– Eristyspäätöksistä luopuminen on järkevää tilanteessa, jossa altistuneiden jäljittäminen ei enää ole ollut mahdollista. Luotamme ihmisten omaan harkintakykyyn ja vastuuntuntoon asiassa, hallintoylilääkäri Jyri Moilanen toteaa.

Jo aiemmin sairaanhoitopiiri luopui karanteenien asettamisesta, jos koronalle altistuminen tapahtui perhepiirissä, työpaikalla, koulussa tai varhaiskasvatuksessa.

Sairaanhoitopiirin linjaukset muuttavat etäopetuskäytäntöä myös Jämsän peruskouluissa, kun enää oppilaille ei tehdä eristys- ja karanteenipäätöksiä. Perusopetuslain mukaisesti erityiset opetusjärjestelyt etäopetuksena edellyttävät tartuntataudeista vastaavan lääkärin virallista päätöstä ja tuossa päätöksessä ajallisen keston määrittelyä.

Perusopetuslain mukaisesti Jämsässä etäopetusta ei järjestetä koronaan sairastuneille tai altistuneille ilman karanteeni- tai eristyspäätöstä. Positiivinen koronan kotitesti ei siis mahdollista etäopetusta.

Toimi näin, jos lapsi sairastuu:
Jos epäilet lapsesi sairastuneen koronaan, ilmoita siitä koululle normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaan tulee jäädä lähiopetuksesta pois heti, jos lieviäkin koronaan sopivia hengitystieoireita ilmenee. Lisäksi tulee välttää vapaaehtoisesti kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. Koronavirus on tartuttavimmillaan 1-2 vuorokautta ennen oireiden alkua sekä muutamana ensimmäisenä päivänä oireiden alettua.

Oppilas saa poissaolonsa ajalta koulutehtävät läksyinä. Tervehtymisen jälkeen hänellä on tarvittaessa oikeus tukiopetukseen ja muihin tukitoimiin.

Viiden päivän omaehtoisen eristyksen jälkeen oppilas voi palata kouluun, mikäli oireet ovat helpottaneet. Tällöinkin hänen tulee noudattaa yleisiä terveysturvallisuusohjeita.

Oireiden jatkuessa terveydenhuolto voi tarvittaessa arvioida oppilaan sairaspoissaolotarpeen.

Toimi näin, jos lapsi altistuu koronalle:
Koronalle altistunut, mutta oireeton oppilas voi jatkaa opiskelua koulussa normaaliin tapaan. Oireettoman altistuneen tulee kuitenkin välttää vapaa-ajallaan tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan altistuksen jälkeen. Lisäksi koulussa tulee noudattaa tarkasti terveysturvallisuusohjeita.

Lievienkin oireiden alkaessa tulee jäädä pois lähiopetuksesta ja noudattaa lapsen sairastumisesta kertovaa ohjeistusta (yläpuolella). Omaehtoisessa karanteenissa tulee olla seitsemän vuorokautta altistumisen alusta tai viisi vuorokautta oireiden alkamisesta.

Toimi näin, jos oppilas tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään:
Hoitava lääkäri arvioi, voiko oppilas osallistua lähiopetukseen, jos hän tai hänen perheenjäsenensä kuuluu koronan riskiryhmään. Terveydentilaan liittyvistä syistä rehtori voi tehdä oppilaalle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä.

Maskisuositus
Maskisuositus laajennettiin tammikuussa koskemaan kaikkia perusopetuksen oppilaita.

Lisätietoja:
Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604
Hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, p. 040 617 5215
Jämsänjoen yhtenäiskoulun rehtori Jaana Kummala, p. 040 755 0178
Jämsänkosken yhtenäiskoulun rehtori Antti Manninen, p. 0400 420 267
Kuoreveden koulun rehtori Minna Kinnunen, p. 040 524 7298

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös