Osallistuvan budjetoinnin jatkoon päässeet ideat

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset voivat jättää kehitysideoita kaupungille. Tarkoituksena on, että kaupunki käy määräaikaan mennessä tulleet ideat läpi ja arvioi ovatko ne mm. toteutettavissa osbun määrärahalla. Toteuttamiskelpoiset ideat siirtyvät äänestysvaiheeseen, jossa kuntalaiset äänestävät, mitkä ideat halutaan toteuttaa.

Jämsässä osallistuvan budjetoinnin ideoita kerättiin loppuvuonna 2021. Kuntalaisilta tuli määräaikaan mennessä viisi ideaa, joiden pohjalta tehtiin valmistelua ja ideoiden joukosta karsittiin ne hankkeet, joihin osbun vuoden 2022 määräraha (20 000 €) ei riitä tai jotka muuten ovat kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden kanssa ristiriidassa.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla voidaan toteuttaa kaikki hyväksytyt ideat, joten ei ole tarvetta järjestää erikseen äänestystä. Alla ideat, jotka toteutetaan osbun määrärahalla:

Piknik Koskenpään satamassa: Opastetaulun (jossa esim. Wanhan Witosen reittikartta), pöydän, penkin, mahdollisesti keinun ja kukkaistutusten hankkiminen Koskenpään satamaan. Tämän lisäksi myös rannan raivausta, jotta näkymä mattojen pesupaikalle avartuu.
Kylän Sydän -koulu: Ajo-opasteet Koskenpään koululle, sekä nimikyltit koulun seinään ja Kuntalan seinään.
Valoa Lapsille: Kaikille leikkikentille valaistus kuntoon. Muutenkin leikkikenttiä voisi aktiivisesti päivittää (kaikille leikkikentille osbun määräraha ei riitä, mutta kunnostustyötä tehdään vaiheittain)
Ideoiden toteutustavasta neuvotellaan eri tahojen kanssa ennen varsinaista toteutusta.

Osallistuvaan budjetointiin tuli myös ideat ”luistinrata maauimalaan” ja ”ulkojää Jämsänkosken yhtenäiskoululle”. Nämä ideat eivät päässeet jatkoon, koska ideoiden toteuttaminen lisää kaupungin henkilöstö- ja käyttötalousmenojen kokonaismäärää ja eivät ole toteutettavissa osbun määrärahalla.

Jämsän kaupunki kiittää kaikista ideoista. Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin ideahaku käynnistyy syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Katja Lahtinen
Suunnittelija
puh. 040 728 5656
katja.lahtinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös