Päiväkotien henkilöstömäärä varhaiskasvatuslain mukainen

Lapsiryhmien enimmäiskoko ei ylittynyt yhdessäkään Jämsän päiväkodissa minään päivänä aluehallintoviraston ja Valviran syksyisen valvontaviikon aikana. Myös henkilöstön ja lapsien suhdeluku oli kaikissa päiväkodeissa varhaiskasvatuslain mukainen. Yhdellä varhaiskasvatuksen vastuullisella kasvattajalla saa olla enintään seitsemän lasta hoidettavanaan, alle kolmevuotiaiden osalta suhdeluku on neljä.

Valtakunnallisen valvontaohjelman tarkastusviikko oli Jämsässä 11.-17. lokakuuta. Tänä vuonna valvontaohjelman kohteena olivat erityisesti kunnallisten päiväkotien ryhmäkoot ja henkilöstömitoitus. Selvitys tehtiin Jokivarren, Koivulinnan, Kotilon ja Peiponpesän päiväkodeista sekä Kuoreveden ja Korvenkoulun esiopetusryhmistä.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan henkilöstömitoitus ja lapsiryhmien enimmäiskoko on ollut tarkasteluajankohtana varhaiskasvatuslain mukainen valvonnassa mukana olleissa päiväkodeissa ja ryhmissä.

Tarkastusjaksolla Jokivarren päiväkodissa oli 114 lasta (141 paikkaa), Koivulinnassa 65 lasta (95 paikkaa), Korven koulun esiopetuksessa 35 lasta (kaikki paikat täynnä), Kotilon päiväkodissa 14 lasta (21 paikkaa), Kuoreveden esiopetuksessa 8 lasta (14 paikkaa) ja Peiponpesän päiväkodissa 32 lasta (35 paikkaa).

Uusia lapsia tulee päiväkoteihin pitkin vuotta, joten syksyisin hoitopaikkoja on vapaana. Kaikki lapset eivät myöskään aina ole läsnä hoitopaikassa, tämä vaikuttaa suhdelukua laskevasti. Vakituisella varahenkilöstöllä puolestaan huolehditaan siitä, että päiväkotien henkilöstömäärä ja suhdeluvut pysyvät asetusten mukaisina, kun kasvatushenkilöstöä on poissa.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös