Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit hyväksyttiin

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.6.2021 päivitetyt perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, jotka sisällytetään sellaisenaan vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun paikalliseen opetussuunnitelmaan. Kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.

Opetussuunnitelman perusteissa määriteltiin vuonna 2014 arvioinnin linjaukset ja päättöarvioinnin kriteerit alun perin vain arvosanalle 8.  Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppianeille asetetut tavoitteet perusopetuksen aikana. Oppilasta arvioidaan sen osaamisen perusteella, jota hän on osoittanut vuosiluokilla 7-9.

Päättöarvosanan muodostamisen tueksi Opetushallituksessa on nyt laadittu uudet oppimisen tavoitteet ja kriteerit. Uusissa päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan, mitä osaamista oppilaalta edellytetään arvosanan 5, 7, 8 tai 9 saamiseksi. Päättöarvosanan muodostumisessa otetaan huomioon kaikki opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä mille vuosiluokalle 7-9 yksittäinen tavoite on määritelty paikallisessa opetussuunnitelmassa. Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan myös päättöarvioinnissa.

Perusopetuksen arvioinnin uudistamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden yhdenvertaisuutta ja sen kautta myös koulutuksellista tasa-arvoa niihin liittyviin keskeisiin sisältöalueisiin sekä arvioinnin kohteisiin. Uusilla päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat keskenään entistä vertailukelpoisempia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat toisen asteen opintoihin.

Jämsän perusopetuksen opettajat ovat perehtyneet päättöarvioinnin uudistuksiin keväällä 2021, yhteistä käsittelyä jatketaan heti syksyllä. Yläkoulun opettajat selventävät oppilailleen ainekohtaisia tavoitteita sekä päättöarvioinnin kriteereitä oppitunneillaan. – Arviointiuudistukseen liittyviä tiedotteita välitetään kouluilta Wilman kautta syksyllä, sanoo apulaisrehtori Jaana Hartus.

Päättöarvioinnin kriteereihin voi tutustua tarkemmin Jämsän perusopetuksen opetussuunnitelmassa luku 15.4  https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku15/15-4_oppiaineet/15.4.0-perusopetuksen-paattoarvioinnin-k tai Opetushallituksen sivuilla https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-ja-uudet-paattoarvioinnin-kriteerit

Lisätietoja: apulaisrehtori Jaana Hartus, p. 040 755 0178

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös